Zapraszamy na rekolekcje z Radą Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

Po raz kolejny Zarząd Krajowy Akcji Katolickiej zaprasza do udziału w rekolekcjach wielkopostnych dedykowanych dla Rady Krajowej, liderów, zarządów i wszystkich członków.  Organizowane w dniach 15-17 marca 2024 w Domu Formacyjnym na ul. Dewajtis 3, na warszawskich Bielanach formacyjne zatrzymanie wielkopostne, poprowadzi z tematem przewodnim „JA JESTEM KRZEWEM WINNYM, WY — LATOROŚLAMI”. Godność katolików świeckich w Kościele-Misterium.” – bp Marek Mendyk, Krajowy Asystent Akcji Katolickiej w Polsce.

Spotkanie rekolekcyjne w dniu przyjazdu – piątek 15 marca rozpocznie się kolacją o godz. 18.00, a zakończy obiadem o godz. 12.30 w niedzielę 17 marca. Pozostałe szczegóły organizacyjne i koszty przekazano pocztą mailową na adresy prezesów i delegatów DIAK.

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo na adres biura KIAK akwpl@ak.org.pl maksymalnie do 8 marca 2024 roku. Po tym terminie jakiekolwiek zmiany nie będą możliwe. Opłatę należy przesłać na konto KIAK.

Jeśli to możliwe prosimy o sumaryczne zgłaszanie osób z Państwa Diecezji.

W imieniu Zarządu KIAK raz jeszcze serdecznie zapraszam do jak najszerszego uczestnictwa szczególnie diecezjalnych prezesów i delegatów do Rady KIAK a także innych liderów i członków Akcji Katolickiej wszystkich diecezji.

Urszula Furtak,
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce