Abyście się wzajemnie miłowali… Archidiecezjalny Wielkopostny Dzień Skupienia Akcji Katolickiej

W sobotę 4 marca 2023 członkowie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej w Archidiecezji Wrocławskiej spotkali się w kościele pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu na Wielkopostnym Dniu Skupienia.

Spotkanie rozpoczęło się od porannej Mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem diecezjalnego asystenta Akcji Katolickiej ks. Łukasza Piłata, który również wygłosił homilię. Wspólnie z nim Eucharystię odprawiali proboszcz parafii ks. prałat Kazimierz Sroka i wikariusz ks. Rafał Michaelis. Ksiądz Proboszcz przywitał przybyłych członków parafialnych wspólnot Akcji Katolickiej, wyrażając radość, że na miejsce swojego wielkopostnego skupienia wybrali właśnie tę wrocławską parafię, w której aktywnie pracuje wspólnota Akcji Katolickiej z jej prezesem Piotrem Noworolem. W prezbiterium stanęły dwa poczty ze sztandarami – Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Franciszka z Asyżu.

Pod koniec Mszy świętej prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Ryszard Majewicz przypomniał najważniejsze fakty z dziejów Akcji Katolickiej w Archidiecezji Wrocławskiej oraz wskazał na podstawowe cele jej działania i najbliższe czekające ją wydarzenia. Podziękował również Księdzu Proboszczowi i Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej za możliwość odbycia dnia skupienia w tutejszej parafii. Następnie Ryszard Majewicz, w imieniu diecezjalnej wspólnoty Akcji Katolickiej, a Piotr Noworol z delegacją, w imieniu parafialnej wspólnoty Akcji Katolickiej, złożyli ks. prałatowi Kazimierzowi Sroce życzenia z okazji obchodzonych przez niego w tym dniu imienin. Wszyscy obecni dołączyli się do życzeń, śpiewając pieśń Życzymy, życzymy. Po Mszy świętej nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja, podczas której uczestnicy dnia skupienia słuchali rozważań z Dzienniczka św. Siostry Faustyny. Część modlitewną spotkania zakończyło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Część druga dnia skupienia rozpoczęła się od agapy w auli głównej (teatralnej) w przyziemiu kościoła, gdzie Gospodarze miejsca przygotowali dla uczestników smaczne śniadanie. Podczas agapy kilku przedstawicieli parafialnych wspólnot Akcji Katolickiej, podzieliło się informacjami na temat form pracy we własnych wspólnotach, ze szczególnym podkreśleniem praktykowanych uczynków miłosierdzia. W trakcie spotkania przybył też proboszcz parafii ks. prałat Kazimierz Sroka, który podzielił się doświadczeniami współpracy ze wspólnotami działającymi na terenie parafii. Podkreślił szczególnie owocne współdziałanie z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej i jej prezesem Piotrem Noworolem oraz ze wspólnotą mężczyzn – Rycerzami Kolumba i przewodniczącym Rady mec. Michałem Bartoszko – Wielkim Rycerzem Rady nr 16105 Wrocław. W swoim ciekawym wystąpieniu M. Bartoszko przedstawił główne obszary działalności wspólnoty (m.in. apostolstwo świeckich, ewangelizacja, obrona wartości rodziny, dzieła charytatywne, obrona ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci), do której na całym świecie należy około dwa miliony mężczyzn. Przytoczył też historię wspólnoty Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce, która – z inspiracji św. Jana Pawła II – powstała również w naszym kraju (2006). Poprosił wszystkich o modlitwę w intencji kanonizacji jej założyciela bł. ks. Michaela McGivney`a. Następnie opowiedział o imponującym zaangażowaniu Rycerzy Kolumba w pomoc charytatywną świadczoną na rzecz mieszkańców walczącej Ukrainy, w tym pomoc realizowaną w miejscowej parafii we współpracy z Akcją Katolicką.

Księdza Proboszcza powracającego do swoich duszpasterskich obowiązków uczestnicy dnia skupienia pożegnali, raz jeszcze składając mu życzenia imieninowe i śpiewając Plurimos Annos!

Po agapie asystent kościelny Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej ks. Łukasz Piłat wygłosił konferencję mobilizującą do praktykowania uczynków miłosierdzia wobec bliźnich, pt. „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali” (J 15, 12) – uczynki miłosierdzia. Wychodząc od biblijnych źródeł, przypomniał, że fundamentem godności każdej ludzkiej istoty, jest fakt, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, jest dzieckiem Bożym i świątynią Ducha Świętego. Taka godność przysługuje każdemu człowiekowi, wierzącemu i niewierzącemu, sprawiedliwemu i błądzącemu. Godność ta jest dla niego owszem zobowiązaniem, ale też szansą powrotu do Boga, gdyby nawet zdarzyło mu się daleko odejść od Niego i sprzeniewierzyć się Jego nauce. Godność osoby ludzkiej, stworzonej na obraz i podobieństwo Boże, to dla każdego człowieka powinność, ale i najgłębsza motywacja do praktykowania miłości bliźniego, dobroci i miłosierdzia w duchu uczynków miłosiernych co do duszy – gotowości do przebaczania i darowania win, cierpliwości, ale też pełnego miłości braterskiego upominania i modlitwy za bliźniego i za jego życia, i po śmierci. To również powinność i motywacja do praktykowania miłości bliźniego w duchu uczynków miłosiernych co do ciała – towarzyszenia bliźniemu w trudach i doświadczeniach jego codziennej egzystencji, głodu, choroby, niepełnosprawności, pogardy i izolacji społecznej, utraty wolności.

Konferencja ks. Łukasza Piłata to cenne wsparcie do odprawienia szczerego wielkopostnego rachunku sumienia, do wnikliwej analizy motywów własnej postawy wobec bliźnich w codziennych sytuacjach życiowych, a także dostrzeżenia zaniedbanych okazji do świadczenia uczynków miłosierdzia.

Kończąc spotkanie, prezes POAK przy tutejszej parafii oraz prezes Zarządu DIAK– w imieniu wszystkich uczestników Archidiecezjalnego Wielkopostnego Dnia Skupienia – podziękowali Księdzu Asystentowi za wspólną modlitwę, homilię i konferencję, a także za jego opiekę i współpracę w DIAK, ks. Łukasz Piłat udzielił wszystkim błogosławieństwa.

Uczestnicy sobotniego Dnia Skupienia dziękują również proboszczowi parafii św. Franciszka z Asyżu ks. prałatowi Kazimierzowi Sroce za możliwość przeżywania w tej parafii Wielkopostnego Dnia Skupienia, a także prezesowi Piotrowi Noworolowi i miejscowej wspólnocie Akcji Katolickiej za przygotowanie spotkania, jego serdeczną braterską atmosferę, za poczęstunek oraz upominek wręczony na zakończenie wszystkim uczestnikom.

J.L.