Arch. białostocka. Dzień Skupienia w Świętej Wodzie.