Arch. białostocka. Ogólnopolski Konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej?Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz?