Arch. gdańska. Spotkanie opłatkowe i kolędowe członków AK.