Arch. katowicka. Pielgrzymka mężczyzn do MB Piekarskiej 31.05.2015 r. [galeria]