Arch. krakowska. Na dróżkach Kalwarii Zebrzydowskiej – XII Pielgrzymka Rodzin Arch. Krakowskiej.