Arch. Krakowska. W jedności z Panem i sobą. Akcja Katolicka w Kopalni Soli w Wieliczce.