Arch. poznańska. Być ?jako ta świeca? – święto patronalne AK.