Arch. poznańska. II Archidiecezjalny Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej.