Arch. poznańska. Patrząc na rzeczywistość społeczną przez Ewangelię.