Arch. poznańska. Spotkanie opłatkowe – Tęsknota za odnowieniem duszy.