Arch. Poznańska. Święto patronalne z synodem w tle.

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jak co roku zgromadziła w katedrze poznańskiej członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Uroczystej Mszy św. o godz. 10.00 przewodniczył arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański. Podczas Eucharystii ślubowanie „Służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów!” złożyło dziesięcioro młodych ludzi. W homilii Ksiądz Arcybiskup zwrócił się do członków obu Stowarzyszeń prosząc, aby nieśli pokój, pokój chrystusowy. Przywołał sylwetkę nowego błogosławionego katowickiego kapłana, ks. Jana Franciszka Machy. Metropolita mówił: Ks. Macha uczy nas najpierw czym jest królowanie Chrystusa w praktyce. Ono nie wyczerpuje się wcale w nakładaniu korony na głowę Zbawiciela – co nie należy zresztą do kompetencji człowieka. Ono uczy nas wierności Chrystusowi i naszemu chrześcijańskiemu powołaniu aż po śmierć. I nie idzie tu tylko o powołanie kapłańskie, idzie także o powołanie małżeńskie i rodzinne. Ks. Macha uczy też jak ważną rolę w powołaniu odgrywa odwaga bycia chrześcijaninem. Odwaga nie tylko w czasach łatwych, ale także w czasach trudnych. Tu i teraz trzeba podejmować z odwagą wyzwania, jakie niesie sobą współczesność. Nowy Błogosławiony wskazuje również na wartość wrażliwości na potrzebującego człowieka. On – w ciemną noc okupacyjną – szedł z odwagą i miłosierną miłością do zapomnianych i głodnych, którzy nie mieli żadnego wsparcia. Po Mszy św. arcybiskup Stanisław Gądecki dokonał odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej 25.lecie obecności i służby w Kościele poznańskim odrodzonej Akcji Katolickiej.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się do Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu na uroczystą akademię. Rozpoczęła się ona od odśpiewania hymnu „My chcemy Boga”. Pieśń ta była hymnem przedwojennej Akcji Katolickiej, a więc również Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. Wykład ks. dr. Mirosława Tykfera, koordynatora Archidiecezjalnego Zespołu Synodalnego, uzmysłowił zebranym konieczność jego zwołania. Ks. Tykfer w swojej wypowiedzi nawiązał do Listu pasterskiego kard. Stefana Wyszyńskiego na Wielki Post 1967 r. dotyczącego Społecznej Krucjaty Miłości. List ten pokazuje ponadczasowe spojrzenie Prymasa Tysiąclecia zbieżne z wizją papieża Franciszka o synodzie ku synodalność w Kościele. Prelegent zaznaczył, że synod, traktowany jako droga, może przyczynić się do odnowy Kościoła. Podczas uroczystości uhonorowano także tytułem „Zasłużony dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej” pięć osób. Zgromadzeni wysłuchali występu zespołu muzycznego dziewczyn z 8 Oddziału KSM przy parafii św. Józefa w Opalenicy.

Na zakończenie uroczystości Arcybiskup Stanisław Gądecki podziękował Akcji Katolickiej i Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży za zaangażowanie na terenie parafii i w wymiarze diecezjalnym oraz udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

Jolanta Horowska
[txt i foto]

GALERIA – patrz