Arch. poznańska. Ten, który przychodzi przez Słowo ? zjazd rejonowy.