Arch. warmińska. III Przegląd Piosenki Religijnej w Kętrzynie.