Arch. warmińska. Pielgrzymując po sanktuariach Warmii i Mazur.