Arch. warmińska. Rozstrzygnięto konkurs wiedzy biblijnej.