Arch. warmińska. Wszyscy na rzecz ostródzkiego PSONI.