Archidiecezja Przemyska. Modlitewne spotkanie ze św. Andrzejem Bobolą

16 września br.  w Strachocinie członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej przeżywali swoje spotkanie formacyjne. Spotkanie rozpoczęło się w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, patrona Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej od modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Następnie referat wygłosili: ks. abp Józef Michalik oraz ks. abp Adam Szal. Po przejściu na wzgórze zwane „Bobolówką” członkowie Akcji Katolickiej włączyli się do modlitewnego spotkania ze św. Andrzejem Bobolą, które odbywają się 16 każdego miesiąca. Następnie pielgrzymi uczestniczyli  w procesji różańcowej z relikwiami św. Andrzeja Boboli na Bobolówce.

Kulminacyjnym punktem była Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił kard. Gerhard Müller.

Tekst i foto
Czesław Urban
Wiceprezes DIAK