20-lecie Akcji Katolickiej w Diecezji Bielsko-Żywieckiej. XVII Przegląd Pieśni Patriotycznej – Jestem Polką i Polakiem.

21 listopada 2016 roku minęło 20 lat od momentu erygowania przez ks. bp. Tadeusza Rakoczego Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko- Żywieckiej.  Jubileusz to czas wyjątkowy i znaczący, doskonały do podsumowania działań, wspomnień a także do postawienia wyższej poprzeczki swojej działalności.

W nasz jubileusz, który świętujemy w tym roku, wpisało się wiele działań podjętych z tej okazji. W miesiącu maju br. została zorganizowana Sesja naukowa, poprzedzona udziałem we Mszy św. sprawowanej przez bpa Tadeusza Rakoczego, z udziałem p. Haliny Szydełko i Misjonarza Miłosierdzia ks. dra Przemysława Sawy. Została wydana książka zawierająca homilie bpa Tadeusza Rakoczego, które kierował do Akcji Katolickiej na różnych spotkaniach w ciągu minionych 20 lat.  13 września Akcja Katolicka czynnie uczestniczyła    w nabożeństwie Fatimskim w sanktuarium Matki Bożej w Rychwałdzie. Natomiast 1 października zorganizowano spotkanie integracyjne członków i sympatyków Akcji Katolickiej w naszym ośrodku Starej Plebanii w Jeleśni z udziałem ks. bpa Tadeusza Rakoczego. W listopadzie, w Bazylice Mniejszej w Hałcnowie, modliliśmy się za zmarłych członków i asystentów Akcji Katolickiej, polecając ich Miłosierdziu Bożemu w wypominkach.

Kolejnym punktem obchodów jubileuszu był uroczysty koncert, który odbył się w Bielskim Centrum Kultury. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu ?My chcemy Boga?. Następnie prowadzący koncert p. Krzysztof Luber przywitał wielu przybyłych gości a w śród nich m.in. ks. bp. Romana Pindla, Prezydenta Bielska- Białej- Jacka Krywulta, ministra Stanisława Szweda oraz posłów , władze samorządowe Bielska ?Białej i Żywca , księży i członków parafialnych oddziałów.

 Po powitaniu nastąpiła część muzyczna w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Bielsko. Młodzi artyści zaprezentowali na scenie pieśni dedykowane wielkiemu zwolennikowi  odrodzenia się Akcji Katolickiej w Polsce- Świętemu Janowi Pawłowi II. Po pierwszej części koncertu, głos zabrał senator RP ? prezes DIAK Andrzej Kamiński, który ze wzruszeniem mówił o naszym Stowarzyszeniu, zawsze służącym kościołowi . ?? Rocznica stała się dla nas okazją do różnych uroczystości i celebracji. Czeka nas jeszcze wspaniałe spotkanie przy ołtarzu w bielskim kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa podczas święta Chrystusa Króla Wszechświata i oddanie Polski Chrystusowi Królowi i Panu. ?? dalej w swym wystąpieniu prezes Andrzej Kamiński podziękował najbardziej zasłużonym dla naszego Stowarzyszenia: ks. bp. Tadeuszowi Rakoczemu, ks. bp. Romanowi Pindlowi, i asystentowi DIAK ks. prof. Tadeuszowi Borutce. Ostatnie słowa swojego przemówienia skierował do wszystkich członków i sympatyków mówiąc by nasze rodziny były silne Bogiem, a parafie prawdziwymi oazami wiary i apostolstwa, bo na nich opiera się przyszłość kościoła. Celami każdego członka Akcji Katolickiej jakie powinien przed sobą stawiać, to kształtowanie młodych sumień, uczciwości, pracowitości i rzetelności,  by młodzi byli przyszłością dla świata. Następnie po przemówieniu nastąpiła ceremonia wręczenia medali Akcji Katolickiej ?Pro Consecratione Mundi? przyznanych przez Zarząd DIAK ks. bp. Romanowi Pindlowi, prezes KIAK p. Halinie Szydełko, oraz wiceprezes diecezjalnego Zarządu Akcji Katolickiej p. Irenie Olmie.

W dalszej części uroczystości ks. bp. Roman Pindel wręczył nowym księżom asystentom parafialnych oddziałów dekrety, oraz w swym przemówieniu zwrócił się do Akcji Katolickiej mówiąc miedzy innymi, że przez fakt przynależności i przez właściwą formację świeccy stają się niejako urzędowymi współpracownikami wyświęconych pasterzy. Dalej w swym wystąpieniu ks. bp. Roman Pindel mówił (?)?Bardzo ucieszyłem się z pięknego, jubileuszowego numeru ?Akcji?, wydanej z okazji 20-lecia Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Najbardziej ucieszyły mnie zdania senatora i prezesa Andrzeja Kamińskiego; ?siłą Akcji Katolickiej jest Chrystus?. Lektura tego numeru przekonała mnie ,że w różnych, nieraz bardzo osobistych wyznaniach, to zdanie jest potwierdzane. I dobrze! Przekonuje mnie także piękna metafora z tego wstępu: płynącej łodzi z rozpiętym żaglem, Chrystusem Królem jako sternikiem i Duchem Świętym dającym dynamikę dla właściwego kierunku formacji i zaangażowania. I niech tak będzie. (?)Nie ma co do tego wątpliwości, że w przyszłoroczny jubileusz 25-lecia Diecezji Bielsko-Żywieckiej trzeba wpisać ogromny wkład Akcji Katolickiej, zwłaszcza w początek rozwoju naszego lokalnego kościoła?? . Na zakończenie swego wystąpienia ks. biskup skierował słowami psalmu piękne życzenia i obietnicę Pana Boga  do wszystkich członków Akcji Katolickiej.

 

Błogosławiony, kto się boi Pana.

Błogosławiony człowiek, który boi się Pana
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi,
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu,
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło prawych,
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza
i swymi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje
i pozostanie w wiecznej pamięci.

Słowa podziękowań do wszystkich osób, które przyczyniły się do budowania struktur Akcji Katolickiej w naszej Diecezji skierował również minister Stanisław Szwed. Mówił ?Akcja Katolicka jest wspólnotą działającą dla dobra naszego Kościoła?. Dziś wielu członków  pełni różne funkcje społeczne i polityczne, to również zasługa prawidłowej formacji w Akcji. Dumą naszego wspólnotowego działania jest Ośrodek Edukacyjno-Rekolekcyjny w Jeleśni, a nasze zaangażowanie w realizowanie misji apostolskiej jest stawiane za wzór Akcji Katolickiej w Polsce.

Serdeczne i ciepłe słowa wypowiedział do nas Prezydent miasta Bielska-Białej p. Jacek Krywult. Pogratulował nam wielu cennych inicjatyw i życzył Bożego Błogosławieństwa , życzliwości i radości z dobrze pełnionej posługi.

O kontynuowaniu naszego dzieła budowania Kościoła Chrystusowego zapewniał nas przedstawiciel KSM p. Kamil Duc mówiąc że wyrastamy z tych samych korzeni i przyświeca nam jeden cel. To ta dzisiejsza młodzież za kilka lat będzie naszymi następcami w szeregach Akcji Katolickiej.

Po tych wielu wzniosłych słowach  i życzeniach skierowanych do nas  przyszła pora na kolejna ucztę dla duszy. Druga część koncertu –  to tańce polskie i pieśni wykonane przez dorosłych członków Zespołu Pieśni i Tańca ?Bielsko? Trudno słowami oddać emocje ,jakie towarzyszyły nam podczas tego pięknego występu. Niejedna łza pojawiła się w oku i wspomnienie naszych dziecięcych lat, i myśli o niepodległej ,wolnej Ojczyźnie.                         To było wielkie słowno-muzyczne święto i niezwykły wieczór zakończony wspólnym spotkaniem przy stole pełnym wspaniałych słodkości.

 Zwieńczeniem tych wszystkich jubileuszowych spotkań była uroczystość Chrystusa Króla.

  Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej licznie zgromadzili się w kościele NSPJ na uroczystej Mszy świętej sprawowanej przez ks. bpa Romana Pindla wraz z licznie zgromadzonymi kapłanami. Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Kamil Duc powitał Biskupa i wszystkich przybyłych na uroczystość, a Prezes Akcji Katolickiej Andrzej Kamiński złożył życzenia imieninowe księdzu Biskupowi.  Nowi członkowie KSM złożyli uroczyste ślubowanie. Ksiądz Biskup w homilii wspomniał o uroczystości, jaka odbyła się dzień wcześniej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach ? uroczyste przyjęcie Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, a w której uczestniczyło około 100 tys. osob z kraju i  zagranicy. Powiedział, że ? Jezusowi przystoi tytuł Króla Miłosierdzia. Jezus nie ma konkurenta dla tego tytułu. Stąd także propozycja, aby jako portret koronacyjny Chrystusa Króla wziąć nie obraz Jezusa z koroną lub trzema koronami, ale dzieło Brata Alberta ?Ecce homo? ? z trzciną w ręku i koroną cierniową?  Przed Mszą św. uczestniczyliśmy w adoracji Najświętszego Sakramentu, a po Mszy również przed Najświętszym Sakramentem nastąpiło uroczyste przyjęcie Jezusa za Króla i Pana.

Prezes DIAK podziękował ks. asystentowi Tadeuszowi Borutce za 20 lat opieki, mobilizacji i trwania w radościach i smutkach z nami, wręczając symboliczne 20 róż. Wierni nagrodzili ks. prof. gromkimi brawami. Na koniec wyśpiewaliśmy radosne Te Deum. Uroczystość uświetnił chór z Zabrzega pod dyrekcja p. Sylwii Strzadała.

Bożena
Tobiasz i Irena Olma

galeria – kliknij zdjęcie

20-lecie Akcji Katolickiej w Diecezji Bielsko-Żywieckiej.001

————————————————————

XVII Przegląd Pieśni Patriotycznej. Jestem Polką i Polakiem.

Tak dzieci śpiewały dnia 14 listopada 2016 r. na XVII Przeglądzie Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek, który organizowała Akcja Katolicka przy parafii św. Maksymiliana Kolbe w Bielsku-Białej. W Przeglądzie wzięło udział ponad 200 dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli. Duże uznanie dla nauczycieli przygotowujących grupy przedszkolaków. Tu szczególne wyróżnienie dla krakowiaków z Przedszkola 55 i ich Lajkonika, który roztańczony dawał popis jeszcze po piosence. Nauczyciele otrzymali podziękowanie za przygotowanie wykonawców piosenek, a wszystkie dzieci nagrody i słodki poczęstunek. Dzięki dofinansowaniu Przeglądu z Urzędu Miasta mogliśmy zakupić nagrody. Bardzo jesteśmy wdzięczni dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących za udostępnienie szkoły, nagłośnienie i obsługę sprzętu. Mamy nadzieję, że nasi laureaci zdobędą również nagrody na szczeblu diecezjalnym, czego bardzo im życzymy.

Bardzo dziękuję członkom Akcji Katolickiej- Ali i Leszkowi oraz  kandydatom do AK ? Celinie i Uli  za pomoc w organizacji i obsłudze tego niemałego przedsięwzięcia.

Prezes Irena Olma

powiększ – kliknij zdjęcie

2016-11-21