21. ROCZNICA POBYTU ŚW. JANA PAWŁA II W STARYM SĄCZU – AKCJA KATOLICKA PRZY OŁTARZU PAPIESKIM

16 czerwca 1999 roku w czasie VII pielgrzymki do Ojczyzny przyjechał  na Sądecczyznę papież Jan Paweł II. Na błoniach w Starym Sączu celebrował Mszę św. i dokonał aktu kanonizacji, wynosząc w poczet świętych Kingę ? węgierską księżniczkę z dynastii Arpadów, patronkę Królestwa Polskiego i Litwy oraz diecezji tarnowskiej, założycielkę starosądeckiego klasztoru klarysek.  Spotkanie z Ojcem Świętym zgromadziło blisko pół miliona wiernych.

16 czerwca 2020 roku, w 21. rocznicę kanonizacji św. Kingi i pobytu Papieża Jana Pawła II na sądeckiej ziemi, przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu zgromadzili się wierni na wieczorne nabożeństwo. Z inicjatywą wyszedł Parafialny Oddział Akcji Katolickiej działający przy parafii św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu. Modlitwie przewodniczył ks. Mariusz Żaba, dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania ?Opoka? w Starym Sączu, który przypomniał także fragmenty homilii Ojca św. Jana Pawła II: ,,Święci żyją świętymi (?) Jeżeli dziś mówimy o świętości, o jej pragnieniu i zdobywaniu, to trzeba pytać w jaki sposób tworzyć środowiska, które sprzyjałyby dążeniu do niej. Co zrobić, aby dom rodzinny, szkoła, zakład pracy, biuro wioski i miasta, w końcu cały kraj stawały się mieszkaniem ludzi świętych, którzy oddziałują dobrocią, wiernością nauce Chrystusa.?

Zgromadzeni przy tym jedynym w Polsce, zachowanym w miejscu celebry papieskiej ołtarzu, mieszkańcy Sądecczyzny, a wśród nich członkowie Akcji Katolickiej z Barcic, Nowego i Starego Sącza, odmówili litanię do św. Kingi, modlitwę za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, część bolesną Różańca Świętego i odśpiewali Apel Jasnogórski. Spotkanie zakończono ?Barką?- ulubioną pieśnią oazową św. Jana Pawła II, Patrona Akcji Katolickiej w Polsce.

Bóg zapłać ks. Mariuszowi Żabie, dyrektorowi DCP ?Opoka? i Pani Agacie Wolak ? Kowalik, prezes POAK w Starym Sączu za przygotowanie i poprowadzenie modlitewnego i wspomnieniowego spotkania!

Bożena Kwitowska
wiceprezes DIAK diecezji tarnowskiej

Zapraszamy do galerii:

https://photos.google.com/share/AF1QipPb7wVzim_lHMbY-plcW4JV_gHQvKNAOeaCgwmkrwbR4eS7FPnQeepOT_kM_Zp0rQ?key=LWVuU0psN1ZHajZSb1BvazRCWERGX2YycTVndERB