Arch. wrocławska. 40-ta rocznica Solidarności.

Szczęść Boże…dziękujemy ks. Zdzisławowi Paduchowi Proboszczowi parafii NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy za przewodniczenie i wygłoszenie okolicznościowego kazania. Dziękujemy pocztom sztandarowym, włodarzom miasta, radnym, wspólnotom parafialnym mieszkańcom Oleśnicy za udział w uroczystościach. Wystawę przygotował Parafialny Oddział Akcji Katolickiej im. ks. Infułata Franciszka Sudoła w Oleśnicy, który wykorzystał fotografie Romana Faryś, montaż wystawy Andrzej Witkowski .Współorganizatorami uroczystości byli: za-przewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego NSZZ Solidarność Jan Matyszczak oraz prezes POAK przy parafii NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy Roman Faryś

Króluj Nam Chryste

treść, foto: Roman Faryś 

2020-09-02

galeria – patrz