Rekolekcje w Kęszycy Leśnej koło Międzyrzecza.

W dniach 25 do 27 marca 2022 r. przeżywaliśmy międzydiecezjalne rekolekcje, organizowane przez Akcję Katolicką Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Rekolekcje odbyły się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Lubuski Nazaret” w Kęszycy Leśnej a uczestniczyli w nich członkowie naszego stowarzyszenia z Diecezji: Bydgoskiej, Kaliskiej i Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz Archidiecezji: Poznańskiej i Szczecińsko-Kamieńskiej. Rekolekcje prowadził ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego Katedry Teologii Systematycznej a temat rekolekcji brzmiał „Dyscyplina umysłu, powściągliwość woli i czystość serca. O życiu i nauczaniu bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Rekolekcjonista, który wcześniej zetknął się z Akcją Katolicką w jednej z zielonogórskich parafii, mocno przybliżył nas do sylwetki i nauczania Prymasa Tysiąclecia, którego jednym z przesłań było: „Czas to miłość! (…) Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości”. Jeszcze przed formalnym rozpoczęciem rekolekcji włączyliśmy się, jako członkowie Akcji Katolickiej, w modlitewny akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Drugiego dnia rekolekcji odwiedził nas Ks. Bp Diecezjalny Tadeusz Lityński, który ma zawsze czas dla Akcji Katolickiej. Rozmowa z Ks. Bp, jego troska o włączanie się w modlitwy o pokój na Ukrainie oraz zapewnienie o ważności Akcji Katolickiej w naszej Diecezji, wlały w nas optymizm na przyszły czas. Podczas rekolekcji, członkowie Rady DIAK podsumowali poprzedni rok pracy, udzielając absolutorium Zarządowi DIAK. Przedstawiono też zamierzenia na 2022 r. a najbliższymi będą: rocznica Chrztu Polski 14 kwietnia, wyjazd na uroczystości Św. Wojciecha w Gnieźnie w dniach 23 i 24 kwietnia, I etap Konkursu „Ojczyzno Ma” w maju, pielgrzymka do Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w dniach 19 – 22 maja, pielgrzymka na Jasną Górę w dniach 17 i 18 czerwca oraz Zawody Wędkarskie w Dobiegniewie w dniu 25 czerwca. Podczas Rady omawialiśmy też między innymi nasze zaangażowanie w Synod Biskupów oraz przybliżyliśmy sobie sylwetki patronów 2022 r., ustanowionych przez Sejm RP. Są to: Maria Grzegorzewska, Maria Konopnicka, Ignacy Łukasiewicz, Józef Mackiewicz, Wanda Rutkiewicz, Józef Wybicki oraz Romantyzm Polski. Na zakończenie Rady zebrani przyjęli Komunikat. W sobotni wieczór, podczas spotkania integracyjnego, po zaprezentowaniu historii Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, większość naszych rozmów dotyczyła naszego zaangażowania w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Kościół bardzo mocno pomaga w tej dziedzinie, wykorzystując  wszystkie swoje możliwe struktury oraz możliwości wiernych. Po skończonych rekolekcjach część osób udała się do Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie a inni do zwiedzenia Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego w miejscowości Pniewo. W imieniu Zarządu DIAK dziękuję wszystkim za stworzenie wspólnoty rekolekcyjnej i ubogacenie się nawzajem do dalszej pracy w Akcji Katolickiej.

Ryszard Furtak – prezes Zarządu DIAK Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

2022-03-28

patrz – galeria