Diec. zielonogórsko-gorzowska. XV Dzień Papieski, wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Św. Jana Pawła II.

Obchodzony XV Dzień Papieski oraz przypadające niebawem wspomnienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Św. Jana Pawła II i przypadająca w tym dniu uroczystość patronalna Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, stały się w sposób szczególny przyczyną by pochylić się nad bieżącymi sprawami tak przez Nich umiłowanej naszej Ojczyzny.  Członkowie Rady Diecezjalnego Instytutu, zebrani w Paradyskim Wyższym Seminarium Duchownym, omówili najważniejsze zadania, czekające nas w pracy na rzecz umacniania wartości chrześcijańskich w naszej Ojczyźnie.

W czasie obrad podsumowano II Kongres Akcji Katolickiej w Polsce z hasłem przewodnim ?Nieśmy Ewangelię nadziei?, który odbył się we wrześniu tego roku w Krakowie. Podczas Rady przyjęto plan pracy na 2016 r. oraz omówiono przygotowanie Akcji Katolickiej do zadań zaplanowanych w programie duszpasterskim Kościoła w Polsce, w tym obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski, której centralne Uroczystości przypadną w kwietniu 2016 r. Poprzez Parafialne Oddziały, Akcja Katolicka włącza się i wspiera przygotowania Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016 r. głównie w parafiach naszej Diecezji. Uczestniczący w Radzie zgłębili temat rozpoczynającego  się w listopadzie 2015 r. Synodu Diecezjalnego, którego celem będzie m.in. zwiększenie dynamizmu apostolskiego ludzi świeckich.

Rada zapoznała się ze stanem prowadzonego przez Akcję Katolicką Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze, którego rozwój przebiega zgodnie z założeniami, choć jak każdego dzieła, nie omijają go troski. Kształtowanie przyszłych elit, to działalność wielokierunkowa. W nawiązaniu do listopadowego Święta Niepodległości, nasze stowarzyszenie przeprowadzi w Zielonej Górze VI Diecezjalny finał konkursu ?Ojczyzno Ma? oraz V Diecezjalny Przegląd Pieśni Patriotycznej w Sulechowie.

W zatroskaniu o losy Polski, członkowie Rady podkreślili, że choć Akcja Katolicka nie uczestniczy bezpośrednio w polityce, to katolicy mają obowiązek udziału w wyborach parlamentarnych. Wybierzmy kandydatów nie tylko głoszących wartości chrześcijańskie, ale tych, którzy tymi wartościami żyją i będą gotowi wprowadzić je w przestrzeń działalności publicznej.

Króluj nam Chryste!

W imieniu członków Rady DIAK Urszula Furtak, Prezes Zarządu

 patrz – galeria

???????????????????????????????

2015-10-17