Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej włączyła się w obchody i dziękczynienie za życie w Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia

Wyróżnione dni   24 i  25 marzec br. były dniami dziękczynienia za własne życie i innych. Równocześnie włączały nas w program ?Życie zawsze zwycięża” realizowany w wydarzeniach całego tygodnia.

Z okazji Narodowego Dnia Życia 24 marca Akcja Katolicka wraz Polskim Stowarzyszeniem Obrońców Życia Człowieka, pod honorowym patronatem Wojewody Krakowskiego Józefa Pilcha, zorganizowała   konferencję ?Sacrum  i profanum współczesnej rodziny polskiej” w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie przy ul. Basztowej 22 .

Prelegentami byli:

Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ z Warszawy -pan Wojciech Zawalski z referatem zatytułowanym ?Poprawa jakości opieki medycznej w kontekście wejścia w życie ustawy ?Za Życiem? oraz pan Jacek Kowalczyk dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie  z referatem pt.: ?Wsparcie dla polskich rodzin na przykładzie programu ? Za Życiem? i programu 500+?. Prelegenci przekazali zebranym wiele cennych i nie znanych   informacji o konkretnych działaniach podjętych przez obecny rząd RP na rzecz współczesnej polskiej rodziny i troski o jej dobro szeroko pojęte.

Pani Maria Szczawińska, ginekolog i położnik, lekarz ze szpitala im. G. Narutowicza w Krakowie przypomniała w swoim wystąpieniu pt.: ?Troska o życie i zdrowie dzieci w okresie perinatalnym?, że troska o zdrowie człowieka i jego właściwy rozwój rozpoczyna się z chwilą poczęcia dziecka, a nawet przed poczęciem (zdrowy tryb życia przyszłych rodziców). Współczesne osiągnięcia medyczne w tej dziedzinie potrafią bezpiecznie ingerować w zdrowy rozwój prenatalny człowieka.

Pani Teresa Król w swoim wystąpieniu pt.: ?Rewolucja seksualna, a wychowanie prorodzinne w szkole polskiej?  przybliżyła słuchaczom wpływ dobrych i złych programów w nauczaniu przedszkolnym i szkolnym w przedmiocie ?Wychowanie do życia w rodzinie? na postrzeganie roli rodzicielskiej  w przyszłej rodzinie.

Podsumowaniem wszystkich wystąpień był występ artystyczny podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie pod opieką Pani Doroty Gałdyn -Otowskiej i Pana Macieja Książko. Występ potwierdził tezę, że właściwa opieka terapeutyczno-rehabilitacyjna i wychowawcza nad niepełnosprawnymi umożliwia im na co dzień dobre funkcjonowanie w społeczeństwie.

W dniu 25 marca, w Święto Zwiastowania NMP dziękowaliśmy Bogu za dar życia, a także prosiliśmy o  życie i zdrowie innych; przede  wszystkim szczególną troską i modlitwą objęliśmy dzieci jeszcze nienarodzone. Wielu z uczestników podjęło duchową adopcję dziecka nienarodzonego. W tym dniu, wielu członków Akcji Katolickiej uczestniczyło w uroczystej Mszy św. w Bazylice Mariackiej, której przewodniczył Metropolita Krakowski ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski. W tej uroczystości uczestniczył poczet sztandarowy Akcji Katolickiej.

Grażyna Kominek

patrz – galeria

2017-04-04