Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej świętuje 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

10 listopada 2018 roku, w przededniu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

Spotkanie rozpoczęła Msza św. odprawiona pod przewodnictwem ks. Jana Bartoszka w tarnowskiej katedrze. W wygłoszonej homilii Asystent diecezjalny AK wyjaśniał, co znaczy wierzyć w Polskę.

Po pierwsze: to znaczy, że znam, doceniam i szanuję jej historię. Kaznodzieja przestrzegał przed zerwaniem emocjonalnej więzi z pokoleniami poprzednimi, zwłaszcza tymi, które aktywnie walczyły o narodową niepodległość. Zerwanie  ciągłości z historią skazuje nas bowiem na wykorzenienie.

Po drugie: to znaczy, że dziś dokładam do jej historii swoją cegiełkę i jestem gotowy coś z siebie dać albo z czegoś zrezygnować.

Po trzecie: to znaczy, że mam świadomość, iż jej przyszłość zależy od tego, na jakich wartościach będzie budowana Ojczyzna. Asystent diecezjalny przytoczył jakże trafną i dzisiaj diagnozę sceny politycznej, wypowiedzianą przez księcia Adama Jerzego Czartoryskiego  „W ciągu całego mego życia widziałem w naszym kraju tylko dwie partie. Partię polską i antypolską, ludzi godnych i ludzi bez sumienia, tych, którzy pragnęli ojczyzny wolnej i niepodległej, i tych, którzy woleli upadlające obce panowanie”.

Po Mszy św. uczestnicy spotkania wraz z pocztami sztandarowymi przeszli w pochodzie na pl. Ofiar Katynia. Tam, przy Grobie Nieznanego Żołnierza odmówili modlitwę za poległych w walce o niepodległość,  odśpiewali Rotę, a przedstawiciele Zarządu diecezjalnego AK złożyli wieniec i zapalili znicze.

Następna część spotkania odbyła się w auli Jana Pawła II przy katedrze. Podczas obrad Rady Instytutu prezes Robert Rybak przedstawił sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej w kończącym się roku liturgicznym oraz program działania stowarzyszenia na 2019 rok. Asystent diecezjalny ks. Jan Bartoszek omówił główne z zaplanowanych wydarzeń, jakim będzie peregrynacja relikwii i obrazu św. Jana Pawła II – Patrona Akcji Katolickiej w Polsce. Nawiedzenie będzie się odbywać w prawie 200 parafiach diecezji, w których działają oddziały AK.  Peregrynacja, która rozpocznie się 18 maja 2019 r. i potrwa do 18 maja 2020 r., stanie się okazją do propagowania nauczania Jana Pawła II; będzie duchowym przygotowaniem do jubileuszu 25. rocznicy reaktywacji Akcji Katolickiej.

Bożena Kwitowska
wiceprezes DIAK

galeria – patrz