Arch. białostocka. 1. W oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia. 2. DZIEŃ SKUPIENIA W ŚWIĘTEJ WODZIE. 3. Patronalne Święto Akcji Katolickiej.

W oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia

Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej przygotowuje się duchowo do Beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1901 – 1981). By przybliżyć wyjątkową postać jak najszerszemu gronu odbiorców zorganizowała wystawę Jemu poświęconą, którą w dniu Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2.09.2020r, w Bazylice mniejszej pw. Św. Rocha w Białymstoku, poświęcił i otworzył JE Ks. Abp Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki. W krótkim podziękowaniu wyraził zadowolenie z podjętej inicjatywy. Natomiast Ks. Asystent Akcji Katolickiej – proboszcz tutejszej parafii zachęcał nauczycieli, uczestniczących w uroczystości, by otwarta wystawa była odwiedzana przez młodzież w ramach lekcji historii. Sugerował, by stała się inspiracją do sięgnięcia po lekturę „Zapisków więziennych” Prymasa.

Wystawa opracowana przez IPN prezentuje w głównej mierze okres uwięzienia Prymasa (25.09.1953 – 26.10.1956r), jest rysem historycznym połowy XX wieku, ukazuje hart ducha, wyjątkową osobowość Prymasa, Jego obowiązkowość i odpowiedzialność za Kościół oraz postawę wobec krzywdzicieli.

Akcja Katolicka serdecznie zaprasza do obejrzenia wystawy i kontemplacji treści w niej zawartych oraz głębszego pochylenia się nad Tą Postacią.

Wystawę można oglądać w Bazylice Mniejszej pw. Św. Rocha do końca października przez cały dzień poza Mszami Św.

TN

galeria – patrz


DZIEŃ SKUPIENIA W ŚWIĘTEJ WODZIE

W rocznicę postawienia Krzyża Jubileuszowego Akcji Katolickiej na Górze Krzyży w Świętej Wodzie, w drugą sobotę października przedstawiciele Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej zebrali się na swój doroczny Dzień Supienia.

Zostaliśmy miło przyjęci przez kustosza Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej ks. Alfreda Butwiłowskiego, który mówił o planach na przeżycia 100 rocz. urodzin Św. JPII – w 2022r. i nowych inicjatywach prowadzonych na błoniach Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Zapraszał do uczestnictwa. Zachęcał do złożenia kamienia intencji Akcji Katolickiej w alejkach do tego przeznaczonych.

Przeżycia duchowe Dnia Skupienia rozpoczęła Msza Święta odprawiona przez ks. Asystenta Tadeusza Żdanuka w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, w wyjątkowym miejscu naszej Archidiecezji. W homilii celebrans nakreślił różne postawy ludzkie wobec Boga, odwołując się do alegorii pociągu. Wyróżnił wiernych wiaduktowych, peronowych i tych, którzy jadą pociągiem. Wielokrotnie odwoływał się do znaku krzyża w naszym życiu, a zwłaszcza członków Akcji Katolickiej. Mówił, że w Chrystusowej Szkole Krzyża uczyli się apostołowie życiowej mądrości. Krzyż na polskiej ziemi i ten, który postawiliśmy w rocznicę Jubileuszu Chrześcijaństwa, zrósł się z dziejami życia naszego narodu. Krzyż to klucz naszego zbawienia, drzewo życia – zachęcał, by Go nie odrzucać, ale przyjąć i pokochać. Chrystus – jak mówił podsumowując – nadal cierpi i kona. Korona cierniowa nowoczesna, ze współczesnymi cierniami w głowie. Czy nie ma cierni wbijanych przeze mnie, przez nas … są, bo proces nad Chrystusem trwa.

Piękne, malowane już jesiennymi kolorami otoczenie, mobilizowało nas do modlitewnej postawy, dziękczynienia za życie, za każdy dzień. W modlitwie różańcowej, której wyznacznikami były tajemnice bolesne Różańca Świętego ustawione wokół Sanktuarium, polecaliśmy wszystkich członków Akcji Katolickiej, nasze rodziny, zwłaszcza chorych i cierpiących, a także tych, którzy pogubili się w dzisiejszym świecie. Prosiliśmy o światło sędziom Trybunału Konstytucyjnego, którzy 22 października zbadają zgodność tzw. przesłanki eugenicznej z Konstytucją RP, czyli zadecydują czy wolno zabijać chore dzieci nienarodzone.

Stojąc w obliczu Krzyża Jubileuszowego Akcji Katolickiej na Górze Krzyży w głębi serca rozważaliśmy, każdy z nas biorących udział w Dniu Skupienia, swoją postawę wiary, postawę zaangażowania w pracy na rzecz Stowarzyszenia, a tym samym na rzecz Kościoła Białostockiego. W głębokim uniżeniu oddaliśmy hołd Chrystusowi, który dla naszego zbawienia poddał się śmierci krzyżowej, poprzez ucałowanie Krzyża i modlitwę wspólną. Pieśń na zakończenie

„W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,

W krzyżu miłości nauka.

Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może,

Ten nic nie pragnie ni szuka. „

przypomniała i oby utrwaliła na całe życie znaczenie i wartość Krzyża w naszym życiu.

Trudna sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że nie odbyła się konferencja w sali domu parafialnego. Nie odbyła się też wspólna Agapa.

TN

galeria patrz


Patronalne Święto Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 22 listopada 2020r. przeżywała swoje doroczne święto patronalne. Przygotowywała się duchowo do tej uroczystości poprzez nowennę odprawianą wspólnie w kościołach lub indywidualnie. Jakże inne były to przeżycia od tych z lat ubiegłych. Ze względów dostosowania się do wymogów bezpieczeństwa w okresie pandemii korona wirusa, nie było możliwe spotkanie się wszystkich członków Akcji Katolickiej. Nie odbył się również konkurs literacki i plastyczny dla dzieci i młodzieży, który w latach poprzednich był podsumowywany z udziałem laureatów, którzy dziecięcym i młodzieżowym entuzjazmem uświetniali nasze świętowanie.

Każdy POAK pozostał w swojej parafii, gdzie zdrowi członkowie uczestniczyli we Mszy Świętej. Symbolicznie w parafii pw. Św. Rocha w Białymstoku przedstawiciele na czele ze sztandarem Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej uczestniczyli w uroczystej Mszy Św., którą celebrował i homilię wygłosił ks. prałat asystent kościelny Akcji Katolickiej naszej archidiecezji Tadeusz Żdanuk. Nawiązał do przypadającej w tych dniach 90. rocznicy powołania Akcji Katolickiej przez Kard. Augusta Hlonda oraz 24 rocznicy reaktywacji stowarzyszenia w naszej archidiecezji przez Abp Stanisława Szymeckiego. Odwołując się do sytuacji sprzed 90 lat i przytoczonych słów Kard. Augusta Hlonda homileta zaznaczył, że dziś mamy analogiczną sytuację. Dziś mamy również się mocować z szeroko wkraczającym w społeczeństwo sekularyzmem, z upadająca moralnością człowieka, a ostatecznie wyparciem się Boga, wyrzuceniem Go ze swego życia.

W dalszej części uczulał na grzechy zaniedbania i pytał, czy nasze życie jest przepełnione czynami miłosierdzia? Przytoczył słowa Ojca Św. Jana Pawła II, który mówił: „Kto może dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu.” Jakże często mało zwracamy na to uwagę.

Nawiązał też do ostatnich wydarzeń, zwracając się do członków Akcji Katolickiej, by zgłębiali i przyjmowali naukę Św. Jana Pawła II oraz bronili Papieża naszego patrona i z nadzieją patrzyli w przyszłość, bo moce piekielne nie przemogą świętości Kościoła.

Po Mszy Świętej w kościele odbył się spektakl słowno-muzyczny pt. „Bóg będzie Jego mocą” jako akcent świętowania członków Akcji Katolickiej w roku 100. rocznicy urodzin JPII.

galeria – patrz