Arch. białostocka. Dzień Skupienia w Świętej Wodzie.

Dzień Skupienia to spotkanie osób pragnących zgłębić dotychczasową relację z Bogiem. To czas, kiedy można zapomnieć o gonitwie życia codziennego, zatrzymać się po to by rozważać Słowo Boże oraz odpowiedzieć  sobie na pytanie czym jest dla mnie Wiara.

W sobotę 11 października 2014 roku odbył się Dzień Skupienia członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej. Miejscem spotkania była Święta Woda k/Wasilkowa. Uczestniczyło w nim 30 osób, które pragną spotkania z żywym Jezusem we wspólnocie modlitwy. Spotkaniu przewodniczył Asystent Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej ks. Prałat Tadeusz Żdanuk.

Dzień rozpoczęliśmy wspólną Eucharystią z pielgrzymami diecezji warszawsko-praskiej, którzy przybyli do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w drodze do Sokółki, miejsca Cudu Eucharystycznego. Mszę Świętą koncelebrowaną z kapłanem pielgrzymem odprawił i homilię wygłosił ks. Tadeusz Żdanuk Asystent AIAK. Po zakończeniu Eucharystii, w drodze na Górę Krzyży, odmówiliśmy Tajemnice Bolesne Różańca Świętego. Na Górze Krzyży przy Krzyżu Jubileuszowym Akcji Katolickiej modliliśmy  się w intencji Akcji Katolickiej, Kościoła i Ojczyzny. Następie udaliśmy  się na plebanię aby wziąć udział w drugiej części spotkania i wysłuchać konferencji.

Na wstępie ksiądz Asystent przypomniał historię i zapoznał nas z planami obchodów jubileuszu Akcji Katolickiej w Archidiecezji Białostockiej oraz programem Dni Kultury Katolickiej. Przedstawił również nowy numer materiałów formacyjnych na 2015 rok: ?Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię?.

Po tym krótkim wprowadzeniu przyszedł czas na konferencję. Główne myśli zawarte w konferencji dotyczyły wiary, z których bezpośrednio wypływały pytania o definicje wiary. Odmawiamy w modlitwie wyznanie wiary, powtarzając:  ?Wierzę w Boga?. Co to jednak znaczy? Czym wiara jest dla mnie? W trakcie konferencji pojawiła się również kwestia wzajemnej relacji wiary i rozumu.

Rozważania prowadzone przez księdza dały okazję do przemyślenia spraw dla każdego chrześcijanina i katolika niezwykle ważnych, można powiedzieć fundamentalnych. Wnioski jakie wypływają z konferencji:

Wiara jest to moja odpowiedź Bogu, który mnie się objawił, moje przylgnięcie do Boga.

Poznać Boga w Jezusie Chrystusie- jaki jest ten Bóg widzimy poprzez życie i nauczanie Boga-Człowieka  Chrystusa.

Zawierzyć  to dawać świadectwo czynem i głoszonym słowem. Najwyższą formą świadectwa jest męczeństwo i śmierć.

Wiara jest darem, jest wielką łaską dzięki której człowiek nią obdarzony dostrzega w swoim życiu, a także dziejach całego świata niewidzialnego Boga.

Możemy powiedzieć, że wiara potrzebuje zrozumienia, a rozum potrzebuje wiary.

Obok ewangelizacji potrzeba dziś również apologetyki. Nam członkom Akcji Katolickiej ewangelizacji powinny towarzyszyć słowa: obrona, uzasadnienie i nadzieja. Do takiej postawy zachęca nas św. Piotr w swoim liście: ?Pana zaś Chrystusa uznajcie w sercach waszych za Świętego i bądźcie gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was tej nadziei, która w was jest? (1P 3,15).

Po konferencji w związku z rozpoczynającym się Tygodniem Wychowania Ks. Tadeusz przypomniał wypowiedzi Ojca Świętego Benedykta XVI o wychowaniu. Mówił także czym jest prawda w wychowaniu, że bez prawdy trudno jest wychowywać (List Pasterski Episkopatu Polski z okazji IV Tygodnia Wychowania 14-20 września 2014 roku. Przeznaczony do odczytania w niedzielę, 7 września 2014 r.). Przedstawił także na jakich wartościach powinno być oparte dobre wychowanie.

Po katechezie zabrała głos Pani Prezes AIAK. W swoim wystąpieniu przypomniała najważniejsze  wydarzenia i zadania stojące przed członkami Akcji Katolickiej najbliższych miesiącach.

Na zakończenie Dnia Skupienia była wspólna modlitwa i błogosławieństwo księdza Asystenta.

Ewa Kurbat

patrz – galeria
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2014-12-01