Arch. częstochowska. Turniej szachowy. XXI Rocznica powstania Radia Jasna Góra.

Turniej Szachowy do lat 7Komunikat organizacyjny dot. Turnieju Szachowego

Cele:
?Wyłonienie Mistrzów Częstochowy w Szachach  wśród dzieci do lat 7
?Promocja sportu szachowego
?Promocja Katolickiej Szkoły Podstawowej  w Częstochowie
?Promocja Częstochowy

Organizatorzy:
?Stowarzyszenie ?Górna 12?
?Katolicka Szkoła Podstawowa  w Częstochowie
?Uczniowski Klub Sportowy ?HETMAN? Częstochowa
?Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej

Patronat honorowy:
Arcybiskup Metropolita dr Wacław Depo

Patronat medialny:
Tygodnik Katolicki ?Niedziela?
Radio ?FIAT?

Termin i miejsce:  23.04.2016 r.

Katolicka Szkoła Podstawowa  w Częstochowie
Częstochowa,  ul. Górna 12

System rozgrywek:
Turniej zostanie przeprowadzony w jednej grupie rozgrywkowej
(chłopcy i dziewczęta) systemem szwajcarskim, na dystansie 7 rund,
tempem 15 minut na zawodnika.

Nagrody: ( za I,II i III miejsce osobno dla chłopców i osobno dla dziewcząt)
? I miejsce – Puchar, medal ,dyplom, nagroda rzeczowa
? II miejsce – medal , dyplom, nagroda rzeczowa
? III miejsce – medal , dyplom, nagroda rzeczowa
? Dyplomy dla wszystkich zawodników
? Nagroda dla najmłodszego zawodnika
? Nagroda dla najlepszego zawodnika z Częstochowy
? Nagroda dla najlepszego zawodnika  Katolickiej Szkoły Podstawowej
? Nagroda główna, losowana spośród wszystkich,którzy ukończą zawody
? Nagrody niespodzianki.

Warunki uczestnictwa:
? W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni chłopcy i dziewczęta z rocznika
2009 ( lub młodsi).
? Dokonanie zgłoszenia do dnia 21  kwietnia 2016 roku na stronie
www.szkola-katolicka.com.pl     lub w serwisie chessarbiter,
lub  pocztą elektroniczną na adres snarski@poczta.fm podając dane:
Imię, nazwisko, data urodzenia(dd,mm,rrrr),nazwa przedszkola lub szkoły, kategoria szachowa( w razie posiadania).
? Potwierdzenie uczestnictwa i opłata wpisowego w dniu turnieju do godz. 9.45.

Wpisowe: 20 PLN

Uwagi:
W przypadku przybycia na zawody bez wcześniejszego zgłoszenia wpisowe wzrasta o 50%.
Zamknięcie listy startowej o godzinie 9.45.
Rozpoczęcie turnieju o godzinie 10.00.
Zakończenie turnieju około godziny 14.45 do 15.15.
Poczęstunek dla wszystkich uczestników w trakcie zawodów( po IV rundzie).
Nagrody nie są łączone( za wyjątkiem głównej nagrody losowanej i nagród niespodzianek).
Losowanie głównej nagrody odbędzie się po wręczeniu wszystkich nagród regulaminowych.
Uczestnicy zawodów przybywają na zawody i odbywają zawody pod opieką rodziców lub opiekunów.

Uwagi końcowe:
Komunikat organizacyjny, informacje i rejestracja do turnieju przez strony:
www.szkola-katolicka.com.pl
www.hetman.czest.pl
www.chessarbiter.com

Dodatkowych informacji udziela instruktor mgr Bogusław Snarski
Tel. 604 71 08 71604 71 08 71
e-mail:
snarski@poczta.fm

——————–

W sobotę 9 kwietnia 2016 roku o godz. 18.30. w Kaplicy Cudownego Obrazu odbyła się uroczysta Eucharystia z okazji XXI rocznicy powstania Radia Jasna Góra. Mszy świętej przewodniczył generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski.

Na zaproszenie Dyrektora Radia Jasna Góra o. Kamila Szustaka OSPPE, w uroczystościach uczestniczył prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej dr Artur Dąbrowski.

Prezes DIAK, wręczył Dyrektorowi pisma gratulacyjne od Poseł Lidii Burzyńskiej oraz Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Przypominamy również, że głos Akcji Katolickiej jest słyszalny w Radio Jasna Góra w każdy czwartek i sobotę. W ramach Roku Miłosierdzia, w każdy czwartek o godz. 14.00. emitowana jest audycja z cyklu ?Świadczyć Miłosierdzie?. W soboty o godz. 17.30., w ramach formacji laikatu, ukazuje się już prawie od roku audycja: ?Budzenie Olbrzyma?.

Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w audycjach i oczywiście odsłuchania w zakładce archiwum na www.radiojasnagora.pl wyemitowanych już odcinków audycji.

—————

O. Kamil Szustak OSPPE, Dyrektor Radia Jasna Góra 

Sługa Boży Pius XII w encyklice ?Miranda Prorsus? podkreślał, że: ?najwspanialszą usługą, jaką nam może oddać radio, jest oświecenie umysłów ludzi i serc do coraz to wyższych sfer ducha?.

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, w dwudziestą pierwszą rocznicę powstania Radia Jasna Góra, na ręce Czcigodnego Ojca Kamila, składa podziękowania Wszystkim Pracownikom Radia, za zaangażowanie i podjęte apostolskie działania w zakresie formacji katolików świeckich.

Wasza praca to nie tylko wysiłek na rzecz oświecania ludzkich ?serc i umysłów i wznoszenie ich na wyższe sfery ducha?, ale nade wszystko to, świadczenie o prawdzie, że człowiek jedynie w Chrystusie odnajduje ?swoją właściwą wielkość, godność i wartość swego człowieczeństwa? (RH, 10).

Niech z kontemplacji i zawierzenia Czarnej Madonnie z Jasnej Góry, wypływa nadal apostolski zapał do głoszenia prawdy o tym, że dokonane na Krzyżu odkupienie człowieka, nadało mu ostateczną godność i sens istnienia.

List w pdf – List Prezesa DIAK do Dyrektora Radia Jasna Góra

patrz – galeria

2016.04.12