Arch. częstochowska. Uroczyste spotkanie.

W dniu 24 marca 2016 r. (Wielki Czwartek) w Częstochowie w auli Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Św. Barbary 41 odbyło się coroczne spotkanie świąteczne członków ruchów, bractw i stowarzyszeń  z Księdzem Arcybiskupem Wacławem Depo. Pośród zaproszonych nie mogło zabraknąć przedstawicieli Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.

Podczas spotkania Prezes DIAK dr Artur Dąbrowski i Diecezjalny Asystent Kościelny Ks. Jacek Michalewski oraz inni przedstawiciele AK wręczyli Jego Ekscelencji herby biskupów częstochowskich zasłużonych dla Archidiecezji (Biskupa Teodora Kubiny, Biskupa Zdzisława Golińskiego, Biskupa Stefana Bareły, Arcybiskupa Stanisława Nowaka, Arcybiskupa Wacława Depo.)  Herby te zostały pięknie wykonane przez członka Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Pana Rafała Cierpiała.

Artur Dąbrowski

kliknij ? galeria

2016-03-31