Arch. gdańska. PROTEST.

Wyrażamy stanowczy protest wobec profanacji i zachowań, które miały miejsce na Trójmiejskim Marszu Równości Gdańsk w dniu 25 maja 2019 r.

W Gdańsku, który w osobach jego włodarzy, wzywa do tolerancji, szacunku do różnorodnych poglądów, mają miejsce działania, które szargają nasze świętości, które dopuszczają się profanacji Najświętszego Sakramentu, które obrażają uczucia religijne Polek i Polaków. Zachowania te są wyrazem nietajonej nienawiści do Pana Boga i nas, wiernych Kościoła katolickiego.

W dziejach naszej Ojczyzny, miały miejsce profanacje. Dopuszczali się ich wrogowie naszej Ojczyzny, zaborcy, najeźdźcy, ci którzy chcieli nam, Polakom odebrać wiarę, godność, honor, którzy chcieli pozbawić nas wszystkiego co Polskę stanowi.

Z wielkim bólem przyjmujemy te zachowania. Rok 2019 jest szczególnym rokiem, rocznicą męczeństwa wielu tysięcy Polek i Polaków, którzy za naszą Ojczyznę i za wiarę oddawali życie na tej pomorskiej i gdańskiej ziemi.

Modlimy się o opamiętanie dla tych ludzi, którzy ?nie wiedzą co czynią? Łk 23, 34.  Czynimy to za wstawiennictwem Błogosławionych Kościoła Gdańskiego ? Patronów Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej.

W imieniu Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej
Joanna M. Olbert, prezes

Gdańsk, dn. 27 maja 2019 r.

2019-05-28