Arch. gdańska. Spotkanie opłatkowe i kolędowe członków AK.

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej zaprosił członków AK ze wszystkich Oddziałów Parafialnych na spotkanie opłatkowe i kolędowanie w czwartek, 8 stycznia 2015.

Tak jak zawsze, spotkanie odbyło się w budynku Kurii Gdańskiej, w której mieści się aula im. Jana Pawła II.

Nasze kolędowanie rozpoczął nasz asystent diecezjalny, ks. Piotr Toczek komentując bieżące Słowo Boże.

Potem wszyscy złożyliśmy sobie życzenia łamiąc się opłatkiem.

Śpiewanie kolęd trwało około godziny i na zakończenie nasz Prezes, dr Jerzy Karpiński podziękował ks. Piotrowi oraz złożył wszystkim życzenia noworoczne.

 Barbara Thun, Vice-prezes POAK oo. Franciszkanie, Gdynia

patrz – galeria
Arch. gdańska. Diecezjalne potkanie opłatkowe i kolędowe członków AK.2015-01.09_002

2015-01-09