Arch. gdańska. XXII Wieczory Refleksji Religijnej i Społecznej 19-22 XI  2018 w Klubie Parafialnym ?FIDES? w Gdańsku Wrzeszczu.

W tygodniu poprzedzającym tegoroczną Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, która to jest Świętem Patronalnym Akcji Katolickiej, od poniedziałku 19. do czwartku 22 listopada włącznie, w Klubie Parafialnym ?FIDES? przy Parafii Św. Stanisława BM w Gdańsku Wrzeszczu miała miejsce 22 edycja Wieczorów Refleksji Religijnej i Społecznej, zorganizowanych przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej im. Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego, przy pomocy finansowej Stowarzyszenia Bratniej Pomocy ? również – im. Bł. Księdza Bronisława Komorowskiego. Tegoroczny cykl czterodniowych spotkań wpisywał się również w szereg obchodzonych w tym roku rocznic, głównie w stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, ale i w siedemdziesiątą rocznicę śmierci założyciela Akcji Katolickiej w Polsce, Prymasa Polski, Sługi Bożego ks. kard. Augusta Hlonda oraz w czterysta pięćdziesiątą rocznicę śmierci Patrona Polski, Św. Stanisława Kostki. Tradycyjnie już każdy z Wieczorów miał ustaloną formułę tematyczną: Wieczór Akcji Katolickiej i Apostolstwa Świeckich, Wieczór Młodych, Wieczór Społeczny, Wieczór Teologiczny.

Tematyka poniedziałkowego Wieczoru Akcji Katolickiej i Apostolstwa Świeckich dotyczyła właśnie postaci i nauczania Sługi Bożego, Prymasa Augusta Hlonda. Prezes DIAK AG Joanna Olbert przedstawiła sylwetkę założyciela struktury polskiej Akcji Katolickiej, zwłaszcza zaś jego nauczanie w aspekcie roli i zadań świeckich, głównie Akcji Katolickiej. Jako motto całego wystąpienia posłużył Apel skierowany przez Prymasa w jednym z jego kazań: ?Budujcie Królestwo Chrystusowe? ? hasło ściśle związane z naczelną dewizą Akcji Katolickiej: ?Instaurare omnia In Christo? (Wszystko utwierdzać w Chrystusie). W liście pasterskim ?w sprawie Akcji Katolickiej? z 29 listopada 1930 r., wyjaśniającym cel powstania ogólnopolskiej struktury związanego z hierarchią Apostolstwa Świeckich, kard. August Hlond apelował: ?Miejcie zawsze na uwadze właściwy cel Akcji Katolickiej. Nie jest ona sprawą partyjną i nie ma na celu zdobywanie władzy politycznej. Nie jest modą, zbytkiem organizacyjnym, zabawką, demonstracją. W każdym szczególe pamiętajcie, że budujecie Królestwo Chrystusowe, a Królestwo Chrystusowe, to łączność wewnętrzna duszy z Bogiem przez Zycie łaski i publiczna łączność narodów z Chrystusem przez uznanie i uszanowanie Jego praw i nauki. Katolicyzm Akcji Katolickiej, jej organizacji i członków powinien być katolicyzmem pełnym, żywym, iżby do bohaterstwa sposobił szeregi, porywał opieszałych, nawracał błądzących, pozyskiwał niewierzących, obezwładniał wrogów. Dlatego Akcję Katolicką musimy zacząć od siebie i najprzód w sobie ją z gruntu przeprowadzić.?

?Być Polką/Polakiem??, to temat dyskusji panelowej, która wypełniła ?Wieczór Młodych? we wtorek 20 listopada. Wicedyrektor Wydziału ds. Młodzieży Gdańskiej Kurii Metropolitalnej, ks. Łukasz Grelewicz, redaktor Piotr Szubarczyk z Gdańskiego Oddziału IPN oraz członkini Akcji Katolickiej, studentka Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Wioleta Żurawska starali się odpowiedzieć na te pytanie z różnych punktów widzenia, ale też i dając osobiste świadectwo. Ks. Łukasz Grelewicz zwrócił uwagę na szukanie przez dzisiejszą młodzież autentycznych świadków postaw patriotycznych. Redaktor Piotr Szubarczyk podkreślił fundamentalną rolę domu rodzinnego w kreowaniu patriotyzmu u dzieci i młodzież. Bardzo ważny był głos Wiolety Żurawskiej, która dała wzruszające świadectwo kształtowania się w jej życiu miłości Ojczyzny. ?Polskę widziałam jako kraj zacofany i potrzebowałam dużo czasu, żeby ją pokochać. Teraz wiem, że nie chcę stąd wyjeżdżać, bo tu jest moje miejsce na ziemi ? mój dom.? Wskazała też na wielką rolę Akcji Katolickiej w zmianie jej postawy patriotycznej: ?To tutaj zostałam nauczona najbardziej podstawowych rzeczy jak szacunek do Ojczyzny, do symboli ? flagi i godła a także miłości do Kraju. Chciałabym, aby każdy młody spotkał na swojej drodze ludzi, którzy pomogą mu ukształtować się w wierze, miłości do Ojczyzny i szacunku do drugiego człowieka.?

?Jak zdemaskować manipulację?? – na przykładzie ?Modelu na rzecz równego traktowania? przyjętego ? mimo protestów mieszkańców Gdańska ? przez Radę Miasta Gdańska jako uchwała obowiązująca w instytucjach i miejscach publicznych aglomeracji gdańskiej, zastanawiali się prelegenci ze Stowarzyszenia ?Odpowiedzialny Gdańsk? oraz inni uczestnicy środowego Wieczoru Społecznego 21 listopada. Psychotraumatolog ks. Krzysztof Gidziński oraz p. Alina Strzałkowska, konsultant wychowania do życia w rodzinie i edukacji prozdrowotnej w przedstawionej prezentacji multimedialnej, przeprowadzając głęboką analizę tekstu ?Modelu? wykazali zastosowaną w nim istnie szatańską manipulację, gdzie pod wzniosłymi hasłami została wprowadzona do szkół i instytucji edukacyjnych oraz kulturalnych niezwykle szkodliwa i niszczycielska ideologia gender. Teraz przede wszystkim od zdecydowanej postawy rodziców zależy czy ta szkodliwa idea zadomowi się w gdańskich szkołach i innych ośrodkach edukacyjnych i kulturalnych. W trakcie spotkania głos także zabrali m.in.: prezes Stowarzyszenia ?Odpowiedzialny Gdańsk? Marek Skiba i radny Miasta Gdańska Waldemar Jaroszewicz oraz Adam Chmielewski, który podał kilka przykładów prób realizowania ideologii gender w gdańskich placówkach oświatowych a także przykłady szeregu udanych interwencji rodziców.

Dwudziesto drugą edycję ?Wieczorów Refleksji Religijnej i Społecznej zakończył ?Wieczór Teologiczny?, który odbył się w czwartek 22 listopada. W przeżywanym aktualnie Roku Świętego Stanisława Kostki (1550-1568) w związku z 450 rocznicą Jego śmierci, ks. prałat dr Mirosław Paracki, proboszcz Parafii Św. Stanisława Kostki w Gdańsku Oliwie zarazem autor najnowszej monografii o najmłodszym Patronie Polski przedstawił sylwetkę Świętego jako Patrona Polski oraz wzór postawy patriotycznej. Często, zwłaszcza w katechezach dla młodszych uczniów, przedstawia się Świętego Stanisława cukierkowato i infantylnie a był to młodzian w pełni dojrzały i świadomie dążący – i to z pełną premedytacją – do wytyczonego sobie celu życiowego. Swój patriotyzm objawiał ? zwłaszcza już po swoich narodzinach dla Nieba ? poprzez liczne cudowne zdarzenia, podczas których niósł pomoc Ojczyźnie przeżywającą trudne czasy, czym zasłużył sobie na miano Patrona Polski.

Wszystkie omówione powyżej cztery spotkania zostały nagrane i są osiągalne w wersji audiowizualnej pod podanym niżej linkiem.

https://ak.diecezja.gda.pl/2018/11/19/transmisja-xxii-wieczory-refleksji-religijnej-i-spolecznej/

oprac. Antoni Kakareko, prezes POAK im. Bł. ks. Bronisława Komorowskiego.

galeria – patrz. (foto.: Wioleta Żurawska i Jerzy Szparaga)