Arch. katowicka. Pielgrzymka biegowa „Śladami św. Jana Pawła II po Ojczystej ziemi”.

Biegli od św. Michała do Matki Bożej a potem do Babci?
Pielgrzymka biegowa „Śladami św.Jana Pawła II po Ojczystej ziemi” z Michałkowic na Górę św. Anny odbyła się 6.09. 2014r. Po rozesłaniu przez proboszcza ks. E.Kurpasa w kościele parafialnym, biegacze wyruszyli na 1-szy odcinek do Piekar Śl. Tam dołączyli do swoich kolegów przy pomniku św. Jana Pawła II. Wspólna modlitwa i błogosławieństwo były znakiem dalszego biegu dla sztafety męsko-żeńskiej. W ten sposób mijaliśmy: w Piekarach – Kopiec Wyzwolenia, potem Radzionków, dzielnice Bytomia – Zabrza – do Gliwic na lotnisko. Przed obeliskiem upamiętniającym pobyt św.Jana Pawła II w 1999r., zapalono znicze i była cicha osobista modlitwa. Przy okazji podziwialiśmy skoczków spadochronowych.  Potem już drogami przez Kleszczów, Rudno, Rudziniec, Niezdrowice, Sławięcice, Zalesie Śląskie, Lichynię, Leśnicę i na szczyt Góry św.Anny. Na całej trasie oprócz samochodów, biegnących pilotowali dwaj rowerzyści. Na ostatni górski odcinek dołączyli pozostali biegacze. U celu byliśmy ok. godz. 16.00, co było zaskoczeniem, po ponad 90-km trasy. (…)
[całość + foto: html1]
Stefan Wieczorek, POAK Michałkowice
2014-09-12