Arch. krakowska. GLORIA ARTIS Księdzu Infułatowi Jerzemu Bryle.