Arch. krakowska. Inauguracja peregrynacji Relikwii Św. Jana Pawła II w POAK 2

Dnia 27.04.2017 r. rozpoczęła się peregrynacja po Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej Relikwii św. Jana Pawła II  w  Sanktuarium  Najświętszej Rodziny w Krakowie ? Nowym Bieżanowie. W uroczystej procesji zostały przyniesione Relikwie św. Jana Pawła II do ołtarza. Mszy św. przewodniczył ks. prał. Józef Jakubiec ? były Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej, ks. kan. Mirosław Dziedzic ? Proboszcz i Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej, który wygłosił homilię  oraz ks. Józef Chodurek.

 Parafialny Oddział Akcji Katolickiej czynnie włączył się w liturgię Mszy św. Po Komunii św. została odczytana modlitwa św. Jana Pawła II. Na zakończenie wszyscy wierni otrzymali uroczyste błogosławieństwo Boże Relikwiami św. Jana Pawła II, które osobiście uczcili poprzez ucałowanie Relikwiarza z Jego krwią, przy śpiewie umiłowanej pieśni ?Barka?, otrzymując obrazek z Wielkim Polskim Papieżem.

Po Mszy św. członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej, udali się do salki parafialnej na agapę. Ks. prał. Józef  Jakubiec przypomniał historię różańca św., który pielgrzymuje z Relikwiami, a jest  on bardzo cenną pamiątką otrzymaną  z rąk Ojca św. Jana Pawła II. Ks. Józef Chodurek ubogacił spotkanie swoim pięknym śpiewem. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali obrazki z Relikwiarzem św. Jana Pawła II przygotowane przez DIAK oraz książeczki ?Którędy do Nieba? Drogowskazy Świętego Jana Pawła II? od ks. kan. Mirosława Dziedzica, Gospodarza tego miejsca.

 W czasie agapy, prezes miejscowego POAK nr 2 odczytała tekst modlitwy do św. Jana Pawła II, który został zapisany w Księdze Pamiątkowej wędrującym razem z Relikwiami. Poczym wszyscy uczestnicy wpisali się do księgi. Tekst ten jest zamieszczony poniżej.

Św. Janie Pawle II, Ojcze Święty, nasz Rodaku,

Chlubo naszego Narodu, wielki Polaku.
Witamy Cię w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie,
Gdzie możemy uczcić Relikwie Twoje w Nowym Bieżanowie.
Dla nas to wielkie wyróżnienie, że z naszej Parafii rozpoczynasz swoją peregrynację,
Dnia 27.04.2017 r. w trzecią rocznicę, gdy ogłoszono Twoją kanonizację.
Powędrujesz jak pielgrzym do Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej,
Aby umocnić członków i sympatyków w Archidiecezji Krakowskiej.
Chcemy wraz z Tobą, modlić się do Boga Trójjedynego,
Za Kościół, Polskę, Rodziny, Wspólnoty i każdego potrzebującego.
Ojcze Święty, swoimi pielgrzymkami objąłeś świat cały,
Uczyłeś miłości do Boga i człowieka w sposób wspaniały.
Zostawiłeś nam ogromne dziedzictwo czynu i Słowa Bożego,
I zostałeś z nami we krwi, którą przelałeś na Placu św. Piotra 13.05.1981-ego.
Osiem razy Polacy witali Cię w Ojczyźnie z bijącymi sercami,
Wnosiłeś radość, entuzjazm, przy Tobie byliśmy prawdziwymi Rodakami.
Twoje życie, przemieniło losy Polski i świata,
Burzyłeś mury, leczyłeś rozłamy, zmieniała się mapa.
Szczęśliwa była to godzina 16.10.1978 Roku Pańskiego,
Habemus papam Karol Wojtyła ? Papieżem z rodu Słowiańskiego.
Bogu dziękujemy, że Relikwie Twoje przywołują piękne wspomnienia,
I na nowo zaczynają żyć Twoje słowa, rady, upomnienia.
Ojcze Święty, potrzebujemy Ciebie bardziej niż się nam wydaje,
Bo wiele ran, rozłamów i zło do Polski się przedostaje.
Ty widzisz z nieba potrzeby świata współczesnego,
Wyproś nam błogosławieństwo Boga Jedynego.
Nawiedzaj parafie i spotykaj się z ludźmi jak to kiedyś było,
Daj odczuć swoją obecność, przecież nic się nie zmieniło.
Śmierć niczego nie kończy, lecz rozpoczyna życie z innej perspektywy,
Dlatego wierzymy, że jesteś wśród nas żywy i prawdziwy.

           Małgorzata Karteczka

patrz – galeria (foto: Adam Stawiarski)

Inauguracja peregrynacji Relikwii  Św. Jana Pawła II w POAK 2.007

2017-05.08