Arch. krakowska. Krakowskie Spotkanie Metropolitalne Akcji Katolickiej w Ecce Homo 02.09.2017 r.

?Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii: czyż Jego miłość
mogłaby  obmyśleć  jeszcze coś piękniejszego?
Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On.
Dawajmy siebie samych.?                    św. Brat Albert

W Roku Świętego Brata Alberta Akcja Katolicka poszczególnych diecezji należących do Metropolii Krakowskiej zorganizowana pod patronatem J.E. Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Międzydiecezjalne  spotkanie w Sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Woronicza 10  (ss. Albertynki). W spotkaniu integracyjnym uczestniczyły diecezje: kielecka, tarnowska, bielsko-żywiecka i krakowska, było nas ok. 380 osób. Bardzo liczną diecezję tarnowską ? która była pomysłodawcą spotkania ? reprezentował Pan Robert Rybak z Księdzem Asystentem diecezjalnym dr Janem Bartoszkiem; diecezję kielecką ? Pan Marek Pycia; diecezję bielsko-żywiecką ? Pan Andrzej Kamiński i Ksiądz prof. Tadeusz Borutka; gospodarzy ? Pani Grażyna Kominek i Ksiądz Mirosław Dziedzic. Chcieliśmy poprzez to wydarzenie zapatrzeć się na przykład jaki pozostawił nam Patron obecnego roku i zaczerpnąć siły ze Źródła łaski Bożej, z którego On czerpał wychodząc naprzeciw ludzkim potrzebom najbardziej opuszczonych.

Spotkanie odbyło się  2 września 2017 r. i przebiegało według następującego planu:

9.00   ?   Zawiązanie wspólnoty i słowo Sióstr Albertynek
9.45   ?   Prelekcja nt.: Granice wolności w sztuce ? refleksje nad powołaniem artysty na kanwie ?Listu do artystów? Jana Pawła II
10.30  ?  Eucharystia pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Jana Szkodonia i obecnych Księży
11.40   ?  Agapa
13.00  ? Program własny poszczególnych DIAK ? ów.

 Reprezentantem Metropolity był Ksiądz Biskup Jan Szkodoń. W czasie Mszy św. wygłosił do zebranych homilię, którą osnuł  na życiu św. Brata Alberta i św. Jana Pawła II. Wskazał na tych świętych, którzy są  wymownym przykładem działania dla  Akcji Katolickiej. W szczególności ich sposoby postępowania wskazują na sposoby działania w kierunku formowania siebie i służenia bliźniemu. W czasie Mszy św. uczestniczyły liczne poczty sztandarowe z poszczególnych diecezji.

Siostra Agnieszka Albertynka w swoim wystąpieniu,  skupiła uwagę na samym obrazie Ecce Homo. Zainteresowała zgromadzonych takimi jego elementami, jak nienamalowane  palce rąk i nienamalowanie aureoli oraz  wyjaśniając znaczenie tych braków.

Ksiądz   Robert   Nęcek  profesor  Uniwersytetu  św.  Jana  Pawła II  wygłaszając  konferencję

skupił uwagę słuchaczy na twórczości św. Brata Alberta i św. Jana Pawła II oraz na relacje, jakie ich łączyły. Omawiając Ich sytuacje życiowe starał się odpowiedzieć na  problematykę zakreśloną w tytule wystąpienia. W  swojej   wypowiedzi  poświęcił  wiele  miejsca  przedstawieniu  relacji Jana Pawła II, wcześniej kardynała, łączącą go z Bratem Albertem.

 ?Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być jak chleb, który leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny? ? to najbardziej znane słowa św. Brata Alberta. Dlatego relikwiarz Świętego, który wierni mogą ucałować w krakowskim sanktuarium Ecce Homo, ma kształt bochenka chleba. A dla nas pozostaje niełatwe zadanie ? bliższe poznanie tego świętego i równie niełatwa próba, aby naszą życiową dewizą była dobroć, na miarę codziennego chleba, dla każdego człowieka napotkanego na naszej drodze. Nie tylko w 2017 r.

W imieniu Pani Prezes Zarządu DIAK Grażyny Kominek, proszę przyjąć wyrazy serdecznej wdzięczności za tak liczny udział wszystkich POAK-ów w tym spotkaniu DNIU INTEGRACJI w Ecce Homo. Dziękuję serdecznie za tyle bardzo smacznych ciast, którymi mogliśmy poczęstować naszych Gości. JAK WIELE MOŻEMY ZROBIĆ RAZEM… Dziękuję za zaangażowanie w przygotowanie tego wydarzenia. Bóg zapłać.

Jolanta Kupiec, Jan Wilk

patrz – galeria
foto: Adam Stawiarski

2017-09-14