Arch. krakowska. Rekolekcje w Księżówce w dniach 24 ? 26 marca 2017 r. pod hasłem: ?Idźcie i głoście”

Rekolekcje odbywały się w Domu Rekolekcyjnym „Księżówka” w Zakopanem i tradycyjnie były prowadzone przez ks. bpa Jana Szkodonia przy współpracy z ks. prał. Markiem Wrężlem, na których uczestnikami byli członkowie Akcji Katolickiej i Studium Apostolstwa Świeckich obejmujące m.in. Odnowę w Duchu Świętym i członków Róż Różańcowych. Dni te były, jak zwykle, wielką modlitwą, uwielbieniem, dziękczynieniem, ale także przeproszeniem Boga za nasze grzechy, nawróceniem. Nauki rekolekcyjne rozjaśniały nam warunki i sytuacje, które należy uwzględniać, aby sprostać zadaniu ujętym w haśle roku liturgicznego ?Idźcie i głoście?.

W rekolekcjach wzięło udział około 160 osób łącznie.   Na początku rekolekcjonista ks. bp Jan Szkodoń przytoczył słowa pana Jezusa: ?Idźcie i głoście??, ?bądźcie moimi apostołami? oraz wypowiedziane przez św. Pawła: ?Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii?. Następnie ks. Biskup rozwinął temat roli i znaczenia poszczególnych sakramentów, poczym przytoczył kilka znaczących przypowieści ewangelicznych takich, jak: o roli, o siewcy i ziarnie, o budowli i żywych kamieniach. W swych wykładach rekolekcjonista wykorzystał kilka wiążących się z tematyką wypowiedzi św. Jana Pawła II. Homilie w czasie odprawianych trzech Mszy św. Ksiądz Biskup treści poszczególnych czytań wiązał z głównym tematem rekolekcji. W sobotę przed południem odbyły się warsztaty w sześciu grupach uczestników i ich krótkie relacje przez przedstawicieli poszczególnych grup. Wieczorem w sobotę Ksiądz Biskup tradycyjnie odpowiadał na zadane pytania. Ks. prał. Marek Wrężel prowadził Drogę Krzyżową, modlitwy poranne, przygotowanie do spowiedzi i czuwał nad całością spraw organizacyjnych.

Rekolekcje były szczególnym wzmocnieniem uczestników do głoszenia życia ewangelicznego przede wszystkim czynem i własnym przykładem, ale też nie unikaniem słów, gdy nadarzą się takie warunki i posiadamy właściwą wiedzę. Należy pamiętać o podstawowej prawdzie, że wiara umacnia się, gdy jest przekazywana.

Dziękujemy Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za łaskę rekolekcji, które przeżyliśmy w tym roku pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Naszym przewodnikom duchowym wyrażamy naszą szczerą i serdeczną wdzięczność za czas poświęcony nam, za umocnienie naszej wiary i za naszą przemianę.

Ks. bp Jan wskazywał na sposoby, jakie daje Pan Jezus człowiekowi, by mógł pracować nad sobą, nad ciągłą przemianą i żyć tak, aby Bóg był w naszym życiu zawsze na pierwszym miejscu.

My,    uczestniczący w rekolekcjach, wiemy, że bez Chrystusa, Jego Ewangelii, bez Krzyża i  Zmartwychwstania trudno nam zrozumieć siebie, a co dopiero drugiego człowieka.

                                                                                                Jan Wilk

patrz – galeria

2017-03-30