Arch. krakowska. spotkanie opłatkowe.

Członkowie i Sympatycy Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej wraz z innymi ruchami i stowarzyszeniami naszej archidiecezji uczestniczyli we wspólnym opłatkowo-kolędowym spotkaniu z Księdzem Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim  w Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach w dniu 27 stycznia 2018 r.

W uroczystej Mszy św. prosiliśmy Pana o potrzebne nam łaski i dary do skutecznego apostołowania w 2018r. Były to chwile, serdecznych spotkań i wzajemnych życzeń. Otrzymaliśmy  pasterskie błogosławieństwo naszego Metropolity na  apostolską drogę niesienia ?Dobrej Nowiny?  poprzez realizację naszych zamierzeń zgodnych ze Statutem.

Bogu niech będą dzięki.

W podziękowaniu skierowanym do Księdza Arcybiskupa napisałam min. tak:

Ekscelencjo, Członkowie Akcji Katolickiej zawsze bardzo chętnie włączają się w działania duszpasterskie w swoich parafiach i diecezji. Troszczymy się o nasz duchowy rozwój poprzez pogłębianie relacji i zażyłości z naszym Panem i Zbawicielem. Dlatego też w parafialnych oddziałach mamy systematyczne spotkania modlitewno-formacyjne, zawsze poprzedzone mszą św. i pod opieką naszych księży asystentów pochylamy się nad materiałami formacyjnymi.

Ekscelencjo, proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia od wszystkich członków naszego Stowarzyszenia z zapewnieniem pamięci w modlitwie w tym szczególnym dniu PIERWSZEJ ROCZNICY INGRESU DO WAWELSKIEJ KATEDRY. Niech Pan, Najwyższy Pasterz błogosławi.

 Prosimy o modlitwę, pamięć i pasterskie błogosławieństwo, a szczególnie na dzień 10 lutego br. W tym dniu gromadzimy się na Radzie DIAK w parafii św. Mikołaja w Krakowie.

Chcemy być Stowarzyszeniem, na które Ekscelencja zawsze może liczyć.

                                                                         Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

 

                                                                                                      Grażyna Kominek
                                                                                                       Prezes  Zarządu DIAK

 Kraków, 28.01.2018 r.

2018-02-02

patrz – galeria