Arch. krakowska. Święto patronalne AK.

Na koniec niezwykłego roku, 20 listopada 2016 r. uczczono w naszej Archidiecezji Święto Patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Katedrze Wawelskiej. Wiele wydarzeń składa się na  niezwykłość tego roku. To ogłoszony przez papieża Franciszka Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, a w nim 1050 rocznica przyjęcia przez Polskę chrztu św., wspaniałe Światowe Dni Młodzieży gromadzące w Polsce, a przede wszystkim w Krakowie, młodzież sponad 180 krajów świata oraz przyjęcie Jezusa Chrystusa za Króla przez Polaków na czele z Episkopatem  i władzami Polski  w przeddzień 19 listopada 2016 r. W tym też roku przypadają znaczące setne rocznice śmierci św. Brata Alberta i Henryka Sienkiewicza. W uroczystej Mszy św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, na koniec której, modlitwą specjalnie ułożoną na tę okoliczność przyjęto Jezusa jako Króla i Pana naszych serc i naszego narodu.  Licznie brali udział członkowie AK i KSM z całej Polski. Jedno z wezwań modlitwy wiernych wygłosiła prezes Zarządu KIAK Urszula Furtak, a w procesji z darami uczestniczyli państwo Grażyna Kominek ? prezes Zarządu DIAK w Krakowie i Jerzy Skórkiewicz ? prezes Zarządu DIAK w Radomiu, Bogusława Kania-Łącka z Poznania i Kazimierz Kryla z Przemyśla. Był też sztandar diecezjalny krakowski i sztandary z innych diecezji. Koncelebrze w Łagiewnikach przewodniczył ks. kard. Stanisław Dziwisz, homilię wygłosił bp Andrzej Czaja, a aktu w imieniu nas wszystkich dokonał przed Najświętszym Sakramentem abp Stanisław Gądecki  – przewodniczący  KEP.

To działo się w przeddzień, a w niedzielę 20 listopada, w Katedrze na Wawelu Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza rozpoczęło się świętowanie święta patronalnego AK i KSM. Ks. Kardynał wygłosił również homilię. We wstępie m.in. powiedział: ?Kończy się Rok Miłosierdzia, ale nie kończy się czas miłosierdzia.? (?) A w homilii przytoczył słowa samego Jezusa, który ?Zapytany przez Piłata, czy jest Królem żydowskim, odpowiedział: ?Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd? (J 18, 36).?  (?) I dalej: ?Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mego? (J 18, 37).?   (?) A zwracając się do swoich słuchaczy powiedział:  ?Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym.? (?)  ?Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu? (Mk 10, 42-45).?   (?) Zwracając się do słuchaczy w Katedrze Kardynał powiedział: ?Prawda o miłosierdziu Boga powinna nas nie tylko prowadzić do przyjęcia miłosiernej postawy wobec bliźnich, ale także budować całe nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne na Bogu, naszym Stwórcy i Zbawicielu, na Jego prawach jako fundamencie całego ładu we wszechświecie.? (?) Na koniec stwierdził: ?Doświadczyliśmy w tym roku, jak bardzo św. Jan Paweł II inspiruje współczesny Kościół, jak wiele ma nam wszystkim do powiedzenia. Doświadczyliśmy, że warto poznawać jego nauczanie i przyjmować jego styl służby człowiekowi.?

Pod koniec Mszy św. nowi członkowie KSM złożyli przyrzeczenie i odebrali legitymacje członkowskie z rąk Ks. Kardynała. Podobnie nowi członkowie AK odebrali swoje legitymacje z rąk ks.Kardynała oraz został wręczony ks. Stanisławowi Kalisztanowi akt powołania POAK w Gorzkowie.

Po zakończeniu uroczystości w Katedrze, poczty sztandarowe na czele,  członkowie Akcji Katolickiej, delegacja Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i zaproszeni goście przeszli, procesjonalnie i ze śpiewem, do auli Księży Misjonarzy na Stradomiu. Zanim rozpoczęła się uroczysta akademia uczestnicy mieli okazję skorzystać z poczęstunku herbatą, kawą i słodkościami.

Na początku akademii zabrał głos ks. bp Jan Szkodoń nawiązując do wydarzeń sobotnich w sanktuarium Bożego Miłosierdzia ? uroczystego przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana przez Polaków na czele z władzami duchownymi i państwowymi. Nawiązał również do powtórzenia aktu tego w Katedrze. Wyjaśniał sens tych wydarzeń i nakreślił rolę i zadania stojące przed Akcją Katolicką. Głos zabrał też  wicewojewoda Pan Piotr Ćwik, gość uroczystości. Następnie wystąpił laureat Małopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej w 2016 r. Zespól Wokalny z Zespółu Szkół w Michałowicach. Opiekunkami Zespołu są: Beata Kuczmańska, Magdalena Pasterz, Elżbieta Okarma. Zespół wykonał kilka wzruszających piosenek o charakterze religijno ? patriotycznym nagradzanych gromkimi brawami.

Następnie pani Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży ze swoim kolegą z Zarządu wspólnie przedstawili całoroczne ważniejsze wydarzenia ich organizacji.

W kolejnej części wygłosiła referat pani Urszula Furtak – prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. W swoim wystąpieniu scharakteryzowała misyjną rolę Akcji Katolickiej w obecnym okresie. Podkreśliła jej pomocniczą rolę, jaką spełnia w Kościele. Wystąpienie obejmowało program działania Akcji Katolickiej w nadchodzącym okresie, aby stowarzyszenie to rozwijało się i jak najskuteczniej przeciwdziałało pojawiającym się natarczywie różnym dewiacjom.

Wydarzenia roku omówiła pani Grażyna Kominek – prezes Zarządu DIAK Archidiecezji Krakowskiej ilustrując je przeźroczami. Wśród licznych wydarzeń wyróżniły się następujące: wybory prezesa Zarządu i Zarządu DIAK, konferencja Życiu Tak,  I Małopolski Marsz dla Życia i Rodziny ? Życiu Tak z sanktuarium św. Jana Pawła II do Rynku Głównego, pielgrzymka dla uczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski do Gniezna, Poznania  i Torunia oraz uczestnictwo w ogólnopolskiej uroczystości Chrystusa Króla w Łagiewnikach i w Katedrze na Wawelu.

Ostatnim akordem uroczystości było wręczenie nagród. Najwyższym odznaczeniem Akcji Katolickiej krakowskiej  medalem ?Duc In Altum? zostali uchonorowani: Jan Wilk ? były prezes Zarządu DIAK,  ks. Stanisław Pasternak, asystent POAK w Libiążu parafia św. Barbary, ks. Łukasz Ślusarczyk asystent POAK w Krakowie, parafia św. Br. Alberta. Wyróżnieni dyplomem zostali:  Antonina i Andrzej Listwanowie, Krystyna i Stefan Piotrowscy,  Ludwik Dziewoński,  Antoni Antolak,  Stanisława Olkuśnik,  Małgorzata Marcinek,  Maria Wronka,  Emilia Fedyk,  Wiesław Maciaszek,  Urszula Kwiatkowska,  Adam Siuda,  ks. Krzysztof Polewka – asystent POAK  w parafii św. Judy Tadeusza w Krakowie oaz 14  POAK w parafii św. Br. Alberta  w Krakowie.

Na koniec zabrał głos asystent diecezjalny ks. kan.  Mirosław Dziedzic i na zakończenie zaintonował pieśń  Króluj nam Chryste.

Jan Wilk
Foto: Adam Stawiarski

patrz – galeria

Arch. krakowska. Święto patronalne AK.002

2016-11-25