Arch. krakowska. Sympozjum na 97-mą rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II.

Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej i  Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka były organizatorami  SYMPOZJUM ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II MĘŻEM MODLITWY, a w podtytule prośba do Świętego:  NAUCZ NAS TRWAĆ PRZED PANEM. Sympozjum odbyło się  20 maja 2017 r. (sobota), godz. 10.00, w murach Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków, Bernardyńska 3  pod honorowym patronatem Metropolity Krakowskiego ks. abp. Marka Jędraszewskiego.

Mottem Sympozjum były słowa św. Jana Pawła II: Chcę wam powiedzieć wszystkim, a zwłaszcza młodym, nie ustawajcie w modlitwie (?). Niech z tego miejsca do Wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie! (Św. Jan Paweł II, Kalwaria Zebrzydowska, 7 czerwca 1979 r.)

Sympozjum rozpoczęto Mszą św. w kaplicy celebrowaną przez ks. prof. Jana Machniaka. Celebrans w swojej homilii związał czytania z programem sympozjum i przywołał wiele zdarzeń i wypowiedzi św. Papieża świadczących i jego stałym trwaniu w atmosferze modlitewnej.

W auli, po krótkim słowie powitania prezes Zarządu DIAK Grażyna Kominek odczytała list Metropolity Krakowskiego ks. abp. Marka Jędraszewskiego skierowanego do uczestników sympozjum. Następnie, w zastępstwie nieobecnego ks. kard. Stanisława Dziwisza, który musiał wyjechać, pani prezes odczytała referat Kardynała, który był osobistym świadectwem o modlitwie św. Jana Pawła II.  Wymieńmy kilka zasadniczych stwierdzeń, które zostały zawarte w tym referacie. Oto one: ?Po 2 kwietnia 2005 roku Kościół zaczął przenikliwie odkrywać świętość zmarłego Papieża. Pamiętamy przejmujące słowa i wołanie z dnia jego pogrzebu: SANTO SUBITO.?

To zdanie zostało wypowiedziane w początkowej części referatu, nieco później : ?Tak było zarówno w zaciszu codziennej pracy, podejmowania decyzji, tworzenia tekstów, chwil wypoczynku, jak i podczas prywatnych i publicznych audiencji, międzynarodowych podróży, uroczystych liturgii i spotkań z rzeszami wiernych.? Dalej: ?Miał żywą świadomość wielkości Boga, a zarazem Jego bliskości wobec człowieka. Z tej przenikliwej świadomości i z potrzeby serca rodziła się potrzeba modlitwy. Dodajmy, że z Bogiem rozmawiał nie tylko na kolanach, ale także leżąc krzyżem. Modlił się w kaplicy domu biskupiego w Krakowie oraz w kaplicy Pałacu Apostolskiego w Watykanie, spędzając tam wczesne godziny poranne, popołudniowe i późne chwile wieczorem.? W innym miejscu: ?Miał żywą świadomość wielkości Boga, a zarazem Jego bliskości wobec człowieka. Z tej przenikliwej świadomości i z potrzeby serca rodziła się potrzeba modlitwy.  Pod koniec Ks. Kardynał stwierdził:  ?Bardzo ważne miejsce w życiu modlitwy Jana Pawła II miała jego pobożność maryjna, której tradycyjne formy wyniósł z domu rodzinnego.?

Stwierdził też, że: ?Nie dzielił swego życia na modlitwę i zajęcia. Modlił się wszystkim: pracą, odpoczynkiem w górach, spotkaniem z drugim człowiekiem, sprawując liturgię i podróżując.?

Następnym referentem był ks. prof. Edward Staniek wygłaszający referat pt.:  ?Tajemnice ewangelicznie rozumianej modlitwy?. Charakteryzując  różne formy modlitwy, mówca ilustrował je często przykładami modlącego się papieża Jana Pawła II. Jasno wyjaśnił czym jest modlitwa, a czym jest pacierz. Pacierzami są wszelkie wyuczone i odczytywane werbalnie teksty modlitw wyuczone lub ułożone przez osoby święte i inne. Pacierze mogą się stać modlitwami, jeśli dane teksty są sercem przyjmowane za swoje. Modlitwy są świadomymi zwrotami do Boga ? czasem przez świętych ? z pełnym zaangażowaniem serca.

W szczególności modlitwa może być bez słów. Można też włączać w modlitwę wszystkie sprawy bieżące lub ich część.

Kolejnym referentem był ks. prof. Jan Machniak wygłaszając referat pt.: ?Totus Tuus św. Jana Pawła II ? przez Maryję do Jezusa?.  Mówca przywołując wiele wypowiedzi o Maryi matce Jezusa i naszej oraz  modlitw do Niej ukazywał, jak św. Jan Paweł II traktował Maryję, jako szczególną pośredniczkę zanoszącą wszelkie sprawy ludzkie do Boga. Święty Papież zawierzał siebie i wszystkie sprawy Matce Bożej powtarzając często słowa, które umieścił w swoim herbie ?TOTUS TUUS?. Temu był wierny aż do ostatniego dnia swojego życia.

Po przerwie na kawę, herbatę z drożdżówkami został wyświetlony film nt. modlitwy św. Jana Pawła II pt.: ?A jest to wezwanie najważniejsze?. Film przypomniał wiele faktów, których często byliśmy świadkami w przeszłości. Wiele fragmentów i wypowiedzi Papieża odnosiło się do obrony życia nienarodzonych, co było wielką troską św. Jana Pawła II.

Następnie zostały wygłoszone dwa świadectwa. Pierwsze wspólnie wygłosili Magdalena i Marcin Nowakowie z udziałem trzech małych córeczek. Świadectwo zatytułowano: ?Każda rzecz ma swój czas ? Bóg, rodzina i praca?. Małżonkowie opierając się na konkretnych przeżyciach i wydarzeniach swojej siedmioletniej rodziny, barwnie opowiedzieli, jak realizują w życiu swojej rodziny to co ujęli w tytule swojego wystąpienia.

Drugie świadectwo przedstawiła Elżbieta Olejnik, członek Zarządu KIAK. Zatytułowała swoje świadectwo: ?Modlitwa jako dar Boży i fundament wiary w codziennym życiu?.  Opierając się na swoich przeżyciach w różnych sytuacjach rodzinnych i innych prelegentka starała się przekazać wartość modlitwy w życiu indywidualnym i zbiorowym.

Na zakończenie zabrał głos dr inż., Antoni Zięba ? znany obrońca życia dzieci nienarodzonych. Zatytułował swój referat: ?Krucjata modlitwy w obronie poczętych dzieci ? owoc papieskiego wezwania do modlitwy?. W swoim wystąpieniu mówca przedstawił aktualną sytuację dotyczącą obrony dzieci nienarodzonych, a przede wszystkim zaapelował o intensywną modlitwę w tej intencji. Zareklamował również ostatnie materiały z dyskietką filmu, które zostały rozdane uczestnikom sympozjum do dalszego ich propagowania.

Na koniec zauważmy, że wymownie obrazuje Świętego Papieża modlitwy scena umieszczona w 2007 roku na rewersie sztandaru Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej, która została powielona na licznych reprodukcjach. Obraz namalował prof. Jan Bruzda i przedstawia modlącego się Jana Pawła II przed Krucyfiksem Wawelskim, a za nim stojącą z gestem polecającym św. Jadwigę. Niech ta reprodukcja uwieńczy symbolicznie relację tego sympozjum.

Jan Wilk

patrz ? galeria (foto: Adam Stawiarski)

Snap1

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-05-30