Arch. krakowska. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – święto patronalne Akcji Katolickiej i KSM.

W tym dniu, tak jak każdego roku, członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży spotkali się w Katedrze na Wawelu, by uczestniczyć w uroczystej Mszy św. , której przewodniczył Metropolita Krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz. W koncelebrze uczestniczyli członkowie Kapituły Metropolitalnej oraz kilku księży asystentów kościelnych Akcji Katolickiej z ks. kan. Mirosławem Dziedzicem asystentem diecezjalnym AK oraz z ks. Rafałem Buzałą asystentem diecezjalnym  KSM. Oprawę liturgiczną: czytania, psalm, modlitwę wiernych i uroczyste złożenie darów ofiarnych sprawowali wspólnie przedstawiciele obu stowarzyszeń.  Homilię wygłosił J.E. ks. bp Jan Szkodoń. Wyjaśnił nam na czym polega Królestwo Chrystusa  i jak należy przyczyniać się do Jego rozwoju. Podkreślił również, że Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia  Młodzieży. Na koniec Ksiądz Biskup wymienił zadania, jakie stoją przed nami. Ujął je w trzech punktach:
Posłuszeństwo Panu Jezusowi ” bądź wola Twoja „.
Zaufanie. Zaufać miłości Jezusa, Jego Mocy.
Królestwo Boże ma wymiar społeczny przez to, że realizuje się w rodzinie. Akcja Katolicka   i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży wyraża społeczną, wspólnotową treść i to jest przestrzeń do realizacji.

Pod koniec Mszy św. odbyło się uroczyste ślubowanie 37 kandydatów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i wręczenie nowym członkom legitymacji przez Księdza Kardynała.

Po  Mszy św. przeszliśmy do Auli XX Misjonarzy na Stradomiu, by uczestniczyć w uroczystej gali, którą poprowadzili: pani Grażyna Kominek i pan Stefan Majerczak – wiceprezesi Zarządu DIAK. Po wprowadzeniu sztandarów odśpiewaliśmy hymn AK, a następnie ks. kan.  Mirosław  Dziedzic   poprowadził modlitwę Anioł Pański. Obecny z nami ks. bp Jan Szkodoń przypomniał nam słowa Jezusa Chrystusa ” wypłyń na głębię ” i podkreślił, by te słowa były w pełni realizowane przez Akcję Katolicką i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Przypomniał też zadania, jakie stoją przed AK i KSM, a które zostały wymienione w czasie homilii w Katedrze. Na koniec J.E. ks. bp Jan Szkodoń pozdrowił wszystkich i udzielił błogosławieństwa.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie prezesa Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej pana Jana Wilka. Podkreślił, że nasze święto przypadające w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest dla nas wielką łaską. Nawiązał też do kanonizacji św. Jana Pawła II. Następnie wymienił ważne wydarzenia, które wspólnie realizowaliśmy i przeżywaliśmy, min.: kanonizacja św. Jana Pawła II, ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę, doroczne spotkanie członków, sympatyków i księży asystentów Akcji Katolickiej w Rabie Wyżnej, szkoła formacyjna , XII Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej i V Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej, konkurs o bł. Jerzym Popiełuszce, którego zakończenie przewiduje się na początku 2015 r.

Prezes Jan Wilk wymienił również najbliższe, ważne wydarzenia:
– 17 – 20 września 2015 r. II Kongres Akcji Katolickiej w Krakowie;
 2016 rok – Światowe Dni Młodzieży.

Powinniśmy się włączyć w organizację tych wydarzeń poprzez konkretną pomoc, ale też modlitwę;

Pragniemy, aby nasze działania zaowocowały w postaci wzrostu liczebnego Akcji Katolickiej i większej aktywności.

Prowadzący uroczystość Stefan Majerczak przedstawił prezesa KSM Joannę Kulę i wiceprezesa Wojciecha Krakowiaka. Prowadzący powiedział kilka ciepłych słów na temat zaangażowania członków KSM w pracach związanych z organizacją i przebiegiem Przeglądu Pieśni Patriotycznej.

Wojciech Krakowiak stwierdził, że ten rok jest szczególny ze względu na setną rocznicę  śmierci bł. Karoliny Kózkówny, która została zamordowana przez rosyjskiego żołnierza, gdy broniła się przed gwałtem. Błogosławiona jest patronką KSM. Prezes i wiceprezes przedstawili ważniejsze wydarzenia realizowane w tym roku i po- wiedzieli, że przygotowują się do Światowych Dni Młodzieży.

Ksiądz Mirosław Dziedzic poinformował zebranych, że ks. Stanisław Staśko wygłosi referat na temat ludzi starszych, chorych i eutanazji. Czy eutanazja jest szansą czy zagrożeniem. Ksiądz Stanisław Staśko powiedział, że choroba, cierpienie i śmierć wpisana jest w życie człowieka. Choroba i cierpienie ma charakter uniwersalny i staje się problemem globalnym. Mówca, przedstawiając ten problem, oparł się na wielu publikacjach zarówno krajowych jak  i zagranicznych. Zadał pytanie: jak pogodzić cierpienie człowieka, a szczególnie dzieci?   Dziś mocno promowana jest eutanazja (od greckiego ” dobra śmierć ” ). W niektórych krajach eutanazja usankcjonowana jest prawem. W Polsce istnieje portal ” tak dla eutanazji”.  Kościół jest społecznością wierzących. Tu trzeba nam wraz z Chrystusem pochylić się nad człowiekiem starszym, chorym, cierpiącym w jego osobistym, indywidualnym i niepowtarzalnym doświadczeniu. Trwa światowa dyskusja o sensie ludzkiego cierpienia. Ksiądz Stanisław Staśko przytoczył wypowiedź papieża Franciszka dotyczącą życia, aborcji i eutanazji. Prawo do życia ma każdy od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Zaniechanie leczenia ludzi ciężko chorych to też eutanazja.

Nastąpił czas na podsumowanie konkursu „Napisz błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce, jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”. Pani Jolanta Kupiec, przewodnicząca jury tego konkursu, poinformowała, że do drugiego etapu diecezjalnego wpłynęło 16 prac z trzech grup wiekowych, spośród których do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowano:

 – w kategorii szkoła podstawowa:
1.  Maciej Dąbrowski – SP nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach;

– w kategorii gimnazjum:
1. Paulina Pyko – Publiczne Gimnazjum im. Królowej Apostołów w Krakowie;
2. Karolina Krasny – Gimnazjum Sióstr Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Krakowie;
3. Kamil Dzierża – Gimnazjum nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach;

– w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
1. Małgorzata Gruchacz – ZSTE im. M. Reja w Myślenicach;
2. Katarzyna Niepsuj – ZSTE im. M. Reja w Myślenicach.

Wszyscy uczestnicy etapu diecezjalnego otrzymali dyplomy i książki.

Pan Stefan Majerczak złożył podziękowanie wszystkim, którzy zaangażowali się w pozyskanie nagród dla uczestników Przeglądu Pieśni Patriotycznej, który trwa już od 12 lat.

Na zakończenie naszej uroczystości wystąpił chór FERMATA z Zielonek, zdobywca głównej nagrody V Ogólnopolskiego Festiwalu i XII Małopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Jest to zespół młodzieżowy, który śpiewa od 2007 roku.

Usłyszeliśmy  pięć pieśni patriotycznych i trzy pieśni religijne. Byliśmy wszyscy urzeczeni ich pięknym śpiewem i okazaliśmy nasz zachwyt i podziękowanie gromkimi brawami na stojąco.

Zofia Gatkowska

Zdjęcia: Władysław Wyka
patrz – galeria
Arch. krakowska. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata - święto patronalne Akcji Katolickiej i KSM.2014-12-04_005

2012-12-04