Arch. krakowska. Wspomnienie o śp. Leopoldzie Krzanowiczu. 100 lecie Duszpasterstwa Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Kraków-Mydlniki.

WSPOMNIENIE O ŚP. LEOPOLDZIE KRZANOWICZU  zmarłym 03.10.2014 r.

sp.leopoldW imieniu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej pragnę wyrazić hołd śp. Leopoldowi Krzanowiczowi, wieloletniemu prezesowi Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie ? Mydlnikach. Równocześnie chcę podziękować za jego serdeczną i oddaną służbę w Akcji Katolickiej uwieńczoną trwałą pamiątką na przyszłe czasy, którą stała się kapliczka uroczyście poświęcona tydzień przed jego śmiercią. Kapliczka ta została zlokalizowana w miejscu dawnej kaplicy zaadoptowanej po byłej karczmie w 1914 r. – dokładnie 100 lat temu, a więc w jubileuszowym roku parafii. Jednym z ważnych marzeń prezesa Leopolda było upamiętnienie tego opuszczonego miejsca kapliczką. I tak się stało dzięki jej fundatorom i sponsorowi. Kapliczka zawiera w sobie postacie pierwszych Apostołów Słowian św. Cyryla i św. Metodego. Jest wymownym znakiem dla nas zaliczających się do rodu Słowian.

Widzieliśmy z jakim zaangażowaniem Zmarły czynił starania, aby uroczystość poświecenia tego trwałego i pięknego w swej wymowie obiektu, była jak najbardziej okazała. Byliśmy i jesteśmy wdzięczni śp. Prezesowi za zaproszenie nas i za wielką gościnę. Również za ucztę duchową, na którą złożyła się Msza św., prelekcja ks.  prof. Romana Bogacza i wspomnienia wygłoszone przez śp. Prezesa. A potem była i uczta cielesna przy suto zastawionych stołach.

Niespodziewanie uderzyła nas wiadomość o Jego śmierci dokładnie tydzień po tej uroczystości… To wstrząsające wydarzenie uświadamia nam kruchość naszego życia… I to boleśnie uświadamia nam śp. Leopold. Tym zdarzeniem zdaje się dobitnie przywoływać słowo: CZUWAJCIE, bo nie wiecie dnia i godziny, jak kiedyś to powiedział Jezus Chrystus.

Składając hołd Zmarłemu serdecznie życzymy Mu i o to się modlimy, aby Matka Boża Nieustającej Pomocy i święci  Apostołowie Słowian Cyryl i Metody wprowadzili śp. Leopolda do Królestwa Bożego, gdzie jest   wieczna radość, pokój i szczęście!

Jan Wilk, prezes DIAK

———————————————

sp.leopold2100 lecie Duszpasterstwa Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Kraków-Mydlniki.

Pierwsza Msza Święta  została odprawiona w dniu 15.08.1914 r. w kaplicy znajdującej się w budynku obok dawnego dworu w Mydlnikach.

W  100 lecie tego wydarzenia w dniu 15. 08 2014 r. Metropolita Krakowski Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz  odprawił uroczystą mszę św. z udziałem księży, którzy w latach poprzednich posługiwali w tej parafii.

W nawiązaniu do tego wydarzenia, Akcja Katolicka ? dekanatu Bronowice, na terenie którego znajduje się parafia MB Nieustającej Pomocy, została zaproszona w dniu 27.09. br. na uroczystość poświęcenia kapliczki upamiętniającej miejsce dawnej kaplicy. Zaproszenia zostali także; Jan Wilk- Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej,  Grażyna  Kominek  w-ce Prezes DIAK.

Kapliczka powstała ze wspólnej  inicjatywy i starań  Ks. Kanonika Jana Rajdy- Proboszcza Parafii i  Leopolda Krzanowicza ?  wieloletniego Prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej tutejszej parafii,  którego marzeniem było upamiętnienie tego miejsca.  Kapliczka powstała dzięki sponsorom, którymi była  rodzina Czesława Floryańskiego.

Kapliczka zawiera postacie Apostołów Słowian ? św. Cyryla i św. Metodego. Poświecenia kapliczki dokonał  ks. Prałat Józef Caputa Dziekan dekanatu Bronowice, który odprawił Mszę św. wraz z księżmi z sąsiednich parafii.

Na zakończenie mszy św. Prezes DIAK , wręczył w formie pisemnej Ks. Asystentowi  POAK ? Janowi Rajda  i Prezesowi POAK ? Leopoldowi  Krzanowiczowi –  ”słowa  wdzięczności za owocną  pracę tutejszego Parafialnego Oddziału Akcji     Katolickiej, czego  wyrazem jest wybudowanie Kapliczki ? pamiątki kultu religijnego?

Po Mszy św. wysłuchaliśmy prelekcji Ks. prof. Romana Bogacza nt. ?Wpływ mediów na manipulację społeczeństwem?.

Dalsze świętowanie przeniosło się do sali parafialnej, gdzie przy ciastkach  i herbacie wspominano budowę świątyni . Świątynię wybudowano w miejscu rozebrania dworu, pod  którą  znajdują się piękne piwnice dworskie.

Kościół położony jest na wzgórzu, otoczony  parkiem  i góruje nad  całymi Mydlnikami

PS : Tydzień po tej uroczystości zaskoczyła nas wiadomość o  śmierci Prezesa Leopolda Krzanowicza.

Małgorzata Zielińska

 

2014-11-05