Arch. krakowska. Życzenia.

W Święto Chrztu Pańskiego 2018
 TO JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY – JEGO SŁUCHAJCIE.
 
A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, jęków, katuszy ?
bo nie ma dla Ciebie miejsca w niejednej człowieczej duszy !
 
Niechaj, na nowo dziś nam narodzony, Pan Wszego Stworzenia, błogosławi wszelkim dobrem, szczególnie zaś darem umiejętności przyjmowania i dzielenia się nim.
Niech w naszych sercach, naszych duszach będzie  miejsce dla  brata, sąsiada, bliźniego-drugiego  człowieka – to tak  jakbyśmy w to miejsce przyjmowali Nowonarodzonego Jezusa.

 

Na scęście na zdrowie na ten Nowy Rok
zeby sie Wom darzyła kapusta i groch
Dej wom Boze, coby bylo w sąsiekaf zboze
A w piwnicy becka kapusty
W stajni zaś owce, krowy i wieprzek tłusty
Coby sie Wom krowy dobrze doiły
I do roboty zycomy Wom siły
Na blasce choć w niedzielo nief sie warzy kura
A piniędzy tyz coby było fura
Zeby Wos nie bolało w piersiaf ani w uchu
To se zawdy chodźcie w baranicy i kozuchu
Gazdowi zycomy konia dobrego
A gospodyni gazdy trzeźwego
Wsyćkim zaś pannom i kawalerom
Nief się do pory dobrze dobierom.

 2018-01-08

patrz – galeria