Arch. łódzka. Ferie zimowe w parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu. Poznajemy nasze dziedzictwo.

Ferie zimowe w parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wspólnie z Ks. proboszczem  oraz Urzędem Miasta Zgierza od kilku lat organizują czas wolny   w okresie ferii zimowych i letnich   dla dzieci.

 Dzieci miały  możliwość  aktywnego  spędzania czasu wolnego połączonego z edukacją, które dostarczyły im niezapomnianych wrażeń.

 W  tym czasie dzieci miały zorganizowane różne atrakcje wyjazd do Łodzi i zwiedzanie; dworca Fabrycznego, Palmiarni, wizyta w Kościele Baptystów, Schronisku Młodzieżowy. Naukę jazdy na łyżwach na lodowisku w Zgierzu, zajęcia sportowe na terenie świetlicy , rożne zabawy oraz warsztaty plastyczne. Wybraliśmy się też do Świnic Warckich, Głogowca miejsca gdzie urodziła się Św. Faustyna Kowalska. Historię Faustyny opowiedziała nam siostra ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Zgromadzenie Sióstr MB Miłosierdzia uznało błogosławioną Siostrę Faustynę za swoją duchową współzałożycielkę. Obecnie Zgromadzenie pełni swoją misję głosząc miłosierdzie słowem i świadectwem życia, wypraszając miłosierdzie Boże dla całego świata, czyniąc miłosierdzie wobec dziewcząt potrzebujących moralnej odnowy, samotnych matek, osób niepełnosprawnych i chorych.

Dalej udaliśmy się do Tumu  do Kolegiaty- nosząca wezwanie NMP i św. Aleksego ,  masywna kamienna, trójnawowa świątynia z granitu i piaskowca, skryta za niewysokim murkiem.

Kolegiata powstała w połowie XII w., co czyni ją jedną z najstarszych, zachowanych świątyń na terenie Polski.

Nie mogło tez zabraknąć hasania na śniegu w Górze Świętej Małgorzaty.

Dziękuję osobom które swoim świadectwem świadczą o miłości do bliźniego i życiu  wartościami  chrześcijańskimi. : Alinie Laszczak, Hani Wójciak, Marii Rogali ,Urszuli Kucharskie, Katarzynie Wieczorek, Marii Olszewskiej dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu-Witoldowi Królewiakowi oraz jego pracownikom  Dziękuję rodzicom którzy wspierali i pomagali w organizacji czasu wolnego. Kazimierzowi Walczakowi który swoja pomocą służył jako przewodnik. Prezydentowi miasta Zgierza Przemysławowi Staniszewskiemu za możliwość skorzystania przez dzieci z różnych aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz wsparcie materialne. Przy wsparciu Pani   Doroty Milczarek  dzieci stawiały pierwsze kroki na łyżwach

Nad całością czuwała Marianna Strugińska-Felczyńska
Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łodzkiej

——————————

Poznajemy nasze dziedzictwo

22 stycznia Członkowie Akcji Katolickiej wspólnie z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych wybrali się zwiedzać uroki województwa oraz szopki bożonarodzeniowe. Nie przestraszyła ich zima, osoby aktywne o każdej porze roku wybierają się by podziwiać urokliwe zabytki. Tym razem zaczęliśmy od perły regionu w  Łasku czyli  kościoła Św. Ducha. Drewniany kościół poszpitalny św. Ducha, to jedna ze starszych i najcenniejszych drewnianych budowli sakralnych w regionie łódzkim.  Osobliwością budowli jest ozdobienie ołtarza, ambony i chrzcielnicy muszelkami. Z dokumentów historycznych wynika, że już w wiekach średnich w tym miejscu istniał przytułek dla ubogich, a obok stała kaplica, którą w roku 1665 zniszczył pożar. Obecnie jest to katolicki kościół garnizonowy.

Następnie udaliśmy się  Kolegiaty pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Łasku. Najcenniejszym darem, jaki Prymas Jan Łaski ofiarował kościołowi łaskiemu jest skarb otoczony szczególnym kultem od pierwszej połowy XVI wieku. Jest to alabastrowa płaskorzeźba w kształcie tonda, przestawiająca Matkę Boża z Dzieciątkiem. Jest jednym z najpiękniejszych dzieł włoskiego  renesansu w Polsce. Ołtarz główny rokokowy z obrazem św. Michała Archanioła, oraz rzeźbami aniołów. Boczny ołtarz rokokowy z obrazami Świętej Rodziny (XVIII w.) i św. Rocha oraz św. Antoniego, Wojciecha i Stanisława. Srebrna trumienka na relikwie św. Juliana XVII w

Muzeum Historii w Łasku. Placówka ma charakter regionalny. Ponieważ prawie wszystkie eksponaty pochodzą z darów mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości. Dotyczą jednak historii oraz kultury ziemi łaskiej.

Następnym punktem była Zduńska Wola, a dokładnie Sanktuarium Urodzin i Chrztu Świętego Maksymiliana Kolbego. W mieście tym w 1894r. urodził się św. Maksymilian Maria Kolbe. Świątynia Chrztu i Bierzmowania Świętego Zduńskowolanina pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny uzyskała papieski tytuł Bazyliki Mniejszej.

 Św. Maksymilian Kolbe   17.02.1941 r. znów został aresztowany razem z 4 bliskimi współpracownikami. Przesłuchiwano go na Pawiaku, a w maju przewieziono do Oświęcimia, gdzie stał się numerem 16670 i w powszechnie znanych okolicznościach ofiarował się dobrowolnie na śmierć głodową za współwięźnia, ojca rodziny. Zmarł dobity zastrzykiem trucizny 18.08.1941 r. Papież Paweł VI ogłosił go błogosławionym (17.10.1971 r.), a Jan Paweł II świętym (10.10.1982 r.).

W dalszej podróż udaliśmy się do Klasztoru Sieradzkiego z XIII w., gdzie obecnie mieści się Zgromadzenie zakonne Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. W 1922 roku Siostry Urszulanki SJU objęły klasztor z inicjatywy założycieli Zgromadzenia Matki Urszuli Ledóchowskiej. Miejsce to jest kojarzone z obecnością królowej Jadwigi, która w Sieradzu została wybrana na króla Polski. Matka Teresa Ledóchowska, będąc wielką patriotką, tym bardziej starała się ocalić tę cenna pamiątkę narodową. W uznaniu zasług św. Urszuli dla Sieradza mieszkańcy zwrócili się do Jana Pawła II, aby dał miastu za patronkę świętą Urszulę. Od 16 października 2006 roku św. Urszula jest czczona jako patronka Sieradza.

Następnym punktem zwiedzania było Strońsko i  kościół św. Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic

Późnoromański kościół św. Urszuli w Strońsku  został wystawiony ok. 1250 r. z mensy arcybiskupów gnieźnieńskich. Był jednym z pierwszych ceglanych kościołów w Polsce. Obecnie wnętrze ma charakter barokowy.

          Zachowały się romańskie fragmenty murów i okna prezbiterium oraz części nawy. W kruchcie wmurowany jest kamienny tympanon romański pochodzenia skandynawskiego przedstawiający bazyliszka.

         Ciekawostką kościoła są tajemnicze napisy wyryte w cegle przy wejściu do świątyni. Pochodzą z przełomu XVI i XVII stulecia. Jeden z lepiej zachowanych to autograf wędrowca o imieniu Gregorius Brzesnesis. Patronką świątyni jest św. Urszula. Jednak pełne wezwanie mówi również o 11 tysiącach dziewic. Kult św. Urszuli i zastępu dziewic przeniósł się do Polski z Nadrenii. Urszula była córką króla Brytów. Została zamordowana z całym żeńskim orszakiem przez Hunów podczas pielgrzymki do Rzymu.

       Następnym punktem zwiedzania był Zespół klasztorny oo. bernardynów w Warcie, powstał w latach 1479-82. W jednym kompleksie znajduje się kościół Wniebowzięcia NMP, klasztor i kaplica.

W naszej podróży dotarliśmy także do Warty, gdzie podziwialiśmy muzeum, Sanktuarium Sługi Bożego Rafała z Proszowic Kościół oraz klasztor pw. Wniebowzięcia NMP. Fundację klasztoru w Warcie zapoczątkował zamożny mieszczanin tego miasta, Świętosław Darmopych. W latach 1796-1836 przy klasztorze działała szkoła podwydziałowa pod auspicjami Komisji Edukacji Narodowej. Jej uczniem był m.in. Kazimierz Deczyński, późniejszy bohater powieści „Kordian i cham” Leona Kruczkowskiego.

W roku 1908 niektóre pomieszczenia klasztoru funkcjonowały jako szpital dla umysłowo chorych.

W Sanktuarium Sługi Bożego podziwialiśmy ruchomą szopkę zbudowaną z ponad 400 elementów, w tym ponad 100 ruchomych. Jest to największa szopka bożonarodzeniowa w regionie łódzkim, a jej historia sięga połowy lat 80. ubiegłego wieku. Jak co roku znów przyciągnie tłumy turystów.

              Uczestnicy wycieczki wrócili ubogaceni duchowo i pełni zachwytu nad pięknymi zabytkami naszego regionu. Był to także czas zatrzymania się nad historia i życiem świętych m.in. Maksymiliana Kolbe i Urszuli Ledóchowskiej z naszych łódzkich zakątków.

 

Marianna Strugińska ? Felczyńska
Prezes DIAK Archidiecezji Łódzkiej

2017-02-05