Arch. łódzka. Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość. Jan Paweł II.

W ramach realizacji  projektu ,,Szlakami Niepodległości ??  dla uczczenia 100-Lecia Odzyskania Niepodległości ?? członkowie  Akcji Katolickiej wspólnie z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych odwiedzali  miejsca bohaterów którzy walczyli o Wolną Polskę .Jednym z punktów programu były Lasy Dłutowskie, gdzie znajduje się pełnowymiarowa makieta Łosia mająca  upamiętnić miejsce rozbicia się samolotu . Znajduje się ona dokładnie w miejscu, gdzie zatrzymał się samolot po przymusowym lądowaniu, w takim samym położeniu.

4 września 1939, bazujący na lotnisku w Kucinach koło Aleksandrowa Łódzkiego, III Pluton 212, otrzymał zadanie bombardowania niemieckich kolumn zmotoryzowanych w rejonie Wielunia. Z zadania tego nie powróciła żadna z załóg.

Kolejnym miejscem zwiedzania był cmentarz z I wojny światowej w miejscowości Gadka Stara.

?Operacja Łódzka” rozpoczęła  się 11 listopada 1914 r.  Po stronie niemieckiej brało w niej udział  ponad 206 tys. żołnierzy.  Po stronie rosyjskiej  ponad 362 tys. żołnierzy.  Czyli łącznie w operacji tej brało udział ponad 568 tys. żołnierzy.  W obydwu wojskach znajdowali się zmobilizowani Polscy.

 Noc z 21 na 22 listopada była decydująca i upłynęła na ciężkich walkach .

Zasadnicza bitwa odbyła się w okolicach dzisiejszej Gadki Starej. Bitwa zakończyła się zajęciem Łodzi przez Niemców.  Po zwycięstwie Niemców  gen. Litzmanna okrzyknięto Lwem spod Brzezin, gdyż w historiografii niemieckiej bitwa nazwana została bitwą pod Brzezinam.Na polu bitwy zginęli Rosjanie, Niemcy, Austriacy, Polacy, Litwini, Czesi, Ukraińcy, Łotysze
i Tatarzy.

W ciągu dwóch tygodni po obu stronach zginęło ponad 110 tys. żołnierzy wojsk rosyjskich i 90 tys. żołnierzy wojsk niemieckich. W bitwie łódzkiej w ciągu trzech tygodni każdego dnia traciło życie 10 tys. żołnierzy. Historycy uznają tę bitwę za największą operację manewrową I wojny i pierwszy „blitzkrieg” na wschodzie.

 Zapoznaliśmy się z postacią generała Edmunda Taczanowskiego w Klasztorze w Lutomiersku gdzie znajduje się tablica poświęcona ?polskiemu generałowi Taczanowskiemu Edmundowi. (1822-1879).  W roku 1846 aresztowany za udział w spisku L. Mierosławskiego. 1848 w powstaniu wielkopolskim dowódca Legii Akademickiej.

      W trakcie powstania styczniowego klasztor był ośrodkiem powstańczym

Byliśmy tez w  Sali Muzealnej w Koluszkach założonej przez młodych zapaleńców  oraz Muzeum Regionalnym w Brzezinach

       Podziwialiśmy  perełki naszego województwa jakim jest drewniany kościół w Mikołajewicach wzniesiony w roku 1420.

Dzień zakończyliśmy Msza świętą w Kościele  Podwyższenia Świętego  Krzyża  w Brzezinach. Parafia jest jedną z niewielu w Polsce posiadających relikwię z drzazgą z Krzyża Świętego, umieszczoną w zabytkowym relikwiarzu, w krzyżyku z kryształu górskiego.

 Z kościołem brzezińskim wiąże się postać jednego z największych pisarzy politycznych XVI w. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, który był niegdyś proboszczem w Brzezinach. Tu właśnie napisał swe słynne rozprawy łacińskie ?Lascius, sive de poena homicidii (Łaski, czyli o karze za mężobójstwo)?..

                W trakcie wyjazdu nie mogło zabraknąć pieczenia kiełbasek na ognisku.
W tym roku zakończyliśmy zaplanowany cykl   w projekcie ,,Szlakami Niepodległej

 Wyjazdy pozwoliły zapoznać się z historią naszego regionu, Polski, roli kościoła w odzyskaniu niepodległości, miejscami pamięci poświęconym bohaterom którzy walczyli o Wolną Polskę.

Marianna Strugińska-Felczyńska

2018-10-24

galeria – patrz