Arch. łódzka. Pamiętamy – 100 lat Polsko. Nie znać historii to być zawsze dzieckiem. Albert Ainstein.

Akcja Katolicka  wspólnie z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych 30 września 2018 roku w ramach projektu cyklu wyjazdów ,,Szlakami Niepodległości? dla uczczenia ,,100-lecia  odzyskania Niepodległości ?? udaliśmy  się do miejsc pamięci tych którzy przez 123 lata nie pozwolili zapomnieć światu i samym sobie o tożsamości narodowej na terenie województwa łódzkiego.  W programie zaplanowano:   cmentarz w Dalikowie i  pomnik Powstańców Styczniowych,  Galerię Sztuki prywatnej w Idzikowicach Aleksego Matczaka, Muzeum w Krośniewicach z  kolekcją Dunin-  Borkowskiego oraz Salę poświęconą gen. Władysławowi   Andersowi ,   w  Kolegiacie  w Uniejowie Msza Święta i udział  w uroczystościach związane ze    100 leciem sakry biskupiej   Wojciecha Owczarka założyciela Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi Panny oraz w   Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie

Podczas zwiedzania podziwialiśmy prace malarza samouka Aleksy Matczaka w Idzikowicach gminie Dalików.  Pan Aleksy sam wybudował z kamienia polnego galerię i  zgromadził  około 400 obrazów.

Wśród namalowanych obrazów znajdują się  ; Cud nad Wisła,  Powstanie Styczniowe i  bitwa pod Dalikowem 1863 roku , bitwa pod Dobrą , bitwa nad Bzura, krajobrazy. Oprócz  namalowanych obrazów bardzo ciekawie opowiada historię o swoim regionie, Polsce.. Kolejnym punktem było w Muzeum w Krośniewicach J.Dunin Borkowskiego największego kolekcjonera dzieł XX wieku oraz   sala poświęcona generałowi Władysławowi Andresowi .Generał  zdobył między innymi Monte Cassino, Ankonę i Bolonię.  W 1941 roku generał Anders utworzył w Związku Radzieckim 77-tysięczną armię. Składała się z więźniów, którzy na mocy układu Sikorski-Majski wyszli z łagrów. Była to jedyna armia, składająca się wyłącznie z więźniów, zesłańców, jeńców, tych, którym został oszczędzony los ofiar zbrodni katyńskiej.

 Natomiast podczas homilii w Kolegiacie w Uniejowie zapoznaliśmy się  z duchowością  bp Owczarka jego  rozumieniem świętości i co nam to daje.?? Świętość czyni człowieka nie jakimś niesmacznym dewotą, ponurym mistykiem, ale istotą pełną słonecznego ciepła, światła i radości; umiejącą płakać z płaczącymi, cieszyć się z cieszącymi, pełną miłości czynnej dla bliźniego, a umiejącą swe żądze, zachcianki, egoizm trzymać w karbach??

 Kolejnym punktem programu było  Muzeum  Bitwy nad Bzura w Kutnie. Kustosz przypomniał nam historię  ,,Bitwy nad Bzurą – największej bitwy kampanii 1939 r. Bitwa nad Bzurą, trwająca od 9 do 20 września, chociaż zakończyła się klęską, spełniła ważne zadanie. Zdezorganizowała niemieckie natarcie w kierunku Wisły oraz odciążyła oblężoną już wówczas Warszawę. 16 września wojska niemieckie przeszły do natarcia okrążając stopniowo i rozbijając polskie oddziały. Tylko niewielka część z 200-tysięcznego polskiego zgrupowania – około 30 tys. zdołało się przebić do Warszawy i Modlina.

Żołnierze z pozostałych oddziałów, którzy ocaleli, a także gen. Bortnowski dostali się w okresie 18-22 września do niewoli.

Wszyscy wrócili ubogaceni duchowo i zadowoleni. Podczas wyjazdu nie mogło zabraknąć ogniska i pieczenia kiełbasek.

Paszkowska Agnieszka

2018-10-25