Arch. łódzka. ?Podaruj życie – oddaj krew?

Zapraszamy Przewielebnych Księży Proboszczów oraz organizacje działające przy parafiach do  włączenia się w akcję, a także osoby chętne do wsparcia tego dzieła.

Z okazji 10-tej rocznicy śmierci – w kwietniu 2015 r. i pierwszej rocznicy kanonizacji „Wielkiego Polaka, Ojca Świętego Jana Pawła II” , z potrzeby serca członków organizacji katolickich oraz duchownych, zrodziła się myśl  uczczenia w 2015 r. tych wielkich wydarzeń.

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił, że rok 2015 będzie Rokiem Jana Pawła II. Posłowie zgodnie przyjęli uchwałę ?w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu, ale i całego współczesnego świata?.

Włączając się w akcję oddania krwi ratujesz komuś życie i wyrażasz wyraz wdzięczności Wielkiemu Polakowi Janowi Pawłowi II.

Każdego dnia wielu chorych wymaga jej przetoczenia. W Polsce zwiększyło się zapotrzebowanie na krew. Niż demograficzny  i starzenie się społeczeństwa ma znaczący wpływ na liczbę osób oddających krew. Krew jest niezbędna dla dzieci i dorosłych walczących z rakiem, dla pacjentów oczekujących na zabieg chirurgiczny, ofiar wypadków i innych przewlekle chorych. Organizując akcję oddawania krwi przy pomocy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi (RCKiK), możesz sprawić, że ten ratujący życie dar będzie dostępny dla potrzebujących.

Oddanie krwi to jeden z najcenniejszych darów, to danie drugiemu WIARY – często traconej w wyniku choroby –  to niejednokrotnie NADZIEJA na wyleczenie, to dar chrześcijańskiej MIŁOŚCI BLIŹNIEGO. Tak uczył nas  Święty. Jan Paweł II: ?Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To DAR ŻYCIA. Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich krajach świata?. /Jan Paweł II, Światowy Dzień Krwiodawców – 2004 r./

Włączając się do akcji oddania krwi ratujesz komuś życie.

Marianna Strugińska- Felczńska

pełny tekst –  ikona_pdf2 

2015-03-19