Arch. łódzka. Półkolonie patriotyczne w Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości.

Akcja Katolicka  Archidiecezji Łódzkiej organizując półkolonie wspólnie z parafią  pw. Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu  ,nawiązała w programie    do Roku 2018 związanego z  Jubileuszem   100-  lecia odzyskania  Niepodległości w Polsce. Zorganizowała  kilka wycieczek   aby dzieci mogły   poznać   historię  , bohaterów  Powstania Styczniowego, twórców  Niepodległości w Polsce. Podczas wyjazdów  dzieci  zapaliły znicze pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów:  Powstania Styczniowego na cmentarzu w Dobrej, Placu Stu Straconych w Zgierzu, w Warszawie  na Cmentarzu Bródnowskim  pod pomnikiem rodziny Dmowskich, Armii Krajowej, Katyńczyków, naszej sponsorki kolonii, półkolonii Pani Ewy  w Łodzi pod pomnikiem ks. Ignacego Skorupki, dotarliśmy  tez do stróży Sanktuarium  Narodowego Andrzeja Boboli w Warszawie. Uczestniczyły w Mszy Świętej w Sanktuarium Świętego Antoniego Padewskiego i bł.Rafała Chylińskiego w Łagiewnikach  które obchodzi w tym roku 100 lecie powrotu do klasztoru Zakonników  Franciszkanów.

 Dzieci dowiedziały się  dlaczego  święto 11 listopada obchodzone jest jako najważniejsze Święto Narodowe w Polsce. Związane to jest z rocznicę odzyskania przez Polskę  niepodległości po 123 latach niewoli pod zaborami okupantów.   I wojna światowa  zakończyła się właśnie 11 listopada 1918 r. po kapitulacji Niemiec na froncie zachodnim. W tym dniu Polska powróciła na mapę Europy-mówił przewodnik.

  Jednym z punktów programu było spotkanie z Ojcem Jezuita   u  Św. Andrzeja Boboli,  Patrona Polski w Sanktuarium Narodowym w Warszawie. O. Jezuita opowiadał o Świętym Andrzeju Boboli i Jego postawie patriotycznej  , dzieci słuchały   i zadawały serie pytań. Zapoznał nas też  z historią  męczeńskiej śmierci Św. Andrzeja Boboli i Jego charyzmatami.

 Andrzej Bobola ? polski duchowny katolicki, jezuita, misjonarz, kaznodzieja, męczennik, Święty Kościoła katolickiego, autor tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza. Jeden z katolickich patronów Polski.

 O Jezuita wskazał nam na szczególne charyzmaty , którymi odznaczał się Św. Andrzej Bobola.: jest wzorem jedności między narodami, wyznaniami i kulturami w każdym pokoleniu. Innym charyzmatem Św. Andrzeja Boboli jest   jego zawierzenie Matce Bożej. Choć był wspaniałym wykładowca Pisma Świętego , poszukiwanym kaznodzieją , zauważał ludzka biedę- mówił kaznodzieja Szedł do biednego ludu z przesłaniem Ewangelii-porywał serca i kolejne całe miejscowości   dla Boga. I dziś przywołujemy jego pomocy, gdy wkrada się bezradność w obliczu choroby, a on okazuje się szczególnie skutecznym orędownikiem

O Jezuita mówił  o -,,Patriotycznym wymiarze Patrona Polski??- wskazał  na siedem wydarzeń , które świadczą o zatroskaniu Św. Andrzeja Boboli  o nasza Ojczyznę . 16 kwietnia 1702 roku- znalezienie trumny Św.  Andrzeja po czterdziestu pięciu latach  od męczeńskiej śmierci oraz objawienie się w 1819 roku ks. Alojzemu Korzeniowskiemu, dominikanowi , któremu Święty powiedział, że ,,gdy ta wojna się zakończy , ja będę jej głównym patronem?. Trzecia interwencja Św. Andrzeja to zdarzenie z nocy 14 na 15 sierpnia 1920 roku, które przeszło do historii jako Cud nad Wisła, czwarte -26 września 1939 roku, gdy zdecydowano się na przeniesienie trumny  z Mokotowa na Starówkę do kościoła  Matki Bożej Łaskawej, gdzie znajdowała się do wybuchu powstania warszawskiego. Piąte związane  z przeniesieniem trumny Św. Andrzeja Boboli w sierpniu 1944 roku do kościoła  Św. Jacka  przy ul. Freta , gdzie przetrwała  do 7 lutego 1945 roku, kiedy to przewieziono ją do Domu Pisarzy na Mokotowie, który Św. Andrzej Bobola obrał sobie jako stała ziemska siedzibę. Ostatnim przywołaniem  przez ks. wydarzeniem był 10 kwietnia  2010 roku i tragedia smoleńska. Wśród  członków była Teresa Walewska-Przyjałkowska, która miała przy sobie relikwiarz  z relikwiami św. Andrzeja Boboli .Relikwiarz uległ uszkodzeniu ale same relikwie Świętego zostały nie naruszone.

Kolejnym punktem programu była –Archikatedra św. Jana Chrzciciela . Świątynia stanowi jeden z najważniejszych panteonów narodowych Polski. W jej wnętrzach pochowano wiele znaczących osobistości ze świata polityki, kultury i religii. To również tutaj, w 1791 r., zaprzysiężona została pierwsza w Europie konstytucja ? Konstytucja 3 Maja.

 W XVII i XVIII w. miało tu miejsce wiele ważnych uroczystości, w tym m.in. śluby Władysława IV, a później Jana Kazimierza z Ludwiką Marią Gonzagą oraz Jana III Sobieskiego z Marią Kazimierą d?Arquien, zwaną Marysieńką. Tutaj także koronowany był Stanisław Leszczyński wraz z żoną oraz Stanisław August Poniatowski. W historii bazyliki jedna data zapisała się jednak szczególnie ? 3 maja 1791. Wtedy to zaprzysiężona została w kościele Konstytucja 3 Maja, pierwsza konstytucja w Europie i druga na świecie.

Archikatedra św. Jana Chrzciciela stanowi jeden z najważniejszych panteonów narodowych Polski. W jej wnętrzach spoczywa wiele zasłużonych dla Polski osobistości, jak król Stanisław August Poniatowski, Gabriel Narutowicz, Ignacy Mościcki, Ignacy Jan Paderewski, Kazimierz Sosnkowski, kardynałowie August Hlond i Stefan Wyszyński czy też Henryk Sienkiewicz.

Na epitafium   Wincentego Witosa widnieje napis-,, Potęgi Państwa i Jego Przyszłości nie zabezpieczy żaden choćby największy geniusz-uczynić to może cały świadomy swych praw i obowiązków Naród??- Wincenty Witos.

Wojciech Korfanty ? przywrócił Polsce Śląsk. Ignacy Jan Paderewski- pianista, kompozytor, wybitny polityk i działacz polonijny.

Prymas Polski kard .August Hlond w 1948 r. na Jasnej Górze w obecności Episkopatu i miliona wiernych dokonał aktu poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi.

 Dowiedziały się, że  Ojciec Święty ogłosił heroiczność cnót Sługi Bożego Księdza  Kard. Stefana Wyszyńskiego. Teraz czynione są  kroki na tym ostatnim etapie beatyfikacji, jakim jest troska o uznanie cudu dokonanego przez wstawiennictwo Czcigodnego Sługi Bożego ? mówił przewodnik.

  Udaliśmy się z dziećmi  pod -Pomnik Powstania Warszawskiego- ku  czci Polaków walczących w 1944 w Powstaniu Warszawskim .

Podczas półkolonii dzieci uczestniczyły w Mszy Świętej w Sanktuarium w Łagiewnikach i zapoznały się z historią patronów tego Sanktuarium, w Wieruszowie w Sanktuarium Chrystusa Pięciorańskiego i bohaterską postaw O. Augustyna Kordeckiego obrońcą Jasnej Góry.

 W katedrze Św. Krzyża w Warszawie-  zapoznały się z historią  pułkownika Bolesława Mościckiego, dowódcy Ułanów Krechowieckich i oficerów i ułanów pułku poległych ku chwale Ojczyzny.
Zygmunta Krasińskiego  wybitnego poety zaliczanego do naszych wieszczy narodowych .Miejscem gdzie umieszczone jest serce Fryderyka Chopina i wiele innych znanych postaci  zasłużonych dla Ojczyzny. Zwiedziły  wystawę poświęconą 100-leciu Niepodległości w Chróścinie, Warszawie.

Były   w    gospodarstwie   agroturystycznym   w Chruścinie, kąpały się w kąpielisku   w Arturówku, bawiły się  Parku Miejskim   w Zgierzu, zwiedzały   Kopalnię Soli w Kłodawie,   Sanktuarium w  Skoszewie, zwiedzały  ruiny zamku w Besiekierach. Uczestniczyły  w zajęciach muzealnych w Oporowie, Nieborowie.  Bawiły się na  dyskotece ,  śpiewały przy ognisku i pieczeniu kiełbasek, karmiły  zwierzęta w Chruścinie. Uczestniczyły w zajęciach sportowych  na boisku Orlik w Zgierzu.

Przystąpiły do projektu ,,Okno na świat?? Podróże małe i duże i same robią mini filmik o miejscach które zobaczyły, wzbogacone informacjami poszukanymi w komputerze.

Serdeczne słowa podziękowania składamy osobom które wspierały to dzieło: ks. Andrzejowi Blewińskiemu proboszczowi, ks. Tomaszowi Cylińskiemu, Mariannie Strugińskiej ?Felczyńskiej, Hannie  Florczak, Alinie Leszczak , Marii Rogali, Urszuli Kucharskiej, Aleksandrze Adamczyk, Zuzannie   Pińkowskiej , Szymonowi Wieczorkowi, Felicji Kowalskiej,   Markowi Wietrzykowi, Michałowi Kiriczenko i Andrzejowi, oraz rodzicom Agnieszce i Ewelinie, przewodnikowi Piotrowi .Dziękujemy  wszystkim darczyńcom.- Urzędowi Miasta Zgierza, Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi, Fundacji NON IRON i Kółko Graniaste, Lucynie Drygalskiej, Bankowi Spółdzielczemu w Zgierzu, bez ich  wsparcia nie byłoby  możliwe dostarczenie tyle radości dzieciom. Dzięki zaangażowaniu w/w osobom   Akcja Katolicka wspólnie z Ks. Proboszczem  mogły zorganizować  półkolonie w parafii Matki Boskiej Akcji Katolickiej ?dwa turnusy po 50 osób. Osoby zaangażowane  wolontariat  swoją postawą dają przykład miłości do drugiego człowieka  a tym samym  postawy chrześcijańskiej.

Prezes DIAK
Marianna Strugińska-Felczyńska

Łódź lipiec 2018 rok