Arch. łódzka. Pożegnanie śp. Teresy Zalewskiej, byłej Prezes DIAK.

śp Teresa Zalewska.czbZe smutkiem przyjęliśmy wiadomość , że  w dniu 11 czerwca zasnęła w Panu, po długiej i ciężkiej chorobie, Teresa Zalewska

Pani mgr Teresa Zalewska pełniła funkcję Prezesa Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w latach 2001-2004 i 2004-2007. Była Prezesem drugiej i trzeciej kadencji, reaktywowanej w roku 1996, Akcji Katolickiej w Łodzi, a do końca swojego życia Delegatem Łódzkiej Akcji Katolickiej do Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Warszawie.

Subtelna, serdeczna, troskliwa, z wielkim zaangażowaniem tworzyła i kierowała łódzką Akcją Katolicką. Wspaniale reprezentowała łódzką Akcję Katolicką uczestnicząc w Kongresach, zjazdach, spotkaniach zarówno na terenie diecezji łódzkiej, jak i poza nią. Współpracowała z Krajowym Instytutem Akcji Katolickiej i hierarchią Kościoła Łódzkiego. Wspierała nowo powstające Oddziały Parafialne AK służąc radą i pomocą.  Wspólnie z Zarządem DIAK i członkami Oddziałów Parafialnych organizowała spotkania, konkursy, pielgrzymki do miejsc świętych w kraju i za granicą, doroczne zjazdy AK AŁ w Święto Chrystusa Króla Wszechświata, zapraszając do udziału w nich wielu znamienitych gości. Dbała o rozwój AK. Przeżywała z nami sukcesy i smutki. Była z nami do ostatnich dni swojego życia. Zawsze pogodna i pełna wiary. Nigdy nie okazywała swojego cierpienia i bardzo mocno wierzyła, że pozostanie z nami jeszcze długo. Bóg zdecydował inaczej.

Będzie nam brakowało Ciebie Teresko!

Zgodnie z życzeniem rodziny śp. Teresa Zalewska pochowana została na cmentarzu w miejscowości Siedlec niedaleko Łęczycy, w minioną sobotę, 13 czerwca 2015 roku.

Prezes, Zarząd, Rada Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

2015-06-15